<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 14 marca 2023r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR w Pyrzycach. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście między innymi: Stanisław Stępień – Starosta Powiatu Pyrzyckiego oraz Jarosław Rzepa – poseł na sejm.

Na spotkanie został również zaproszony Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Pan Marek Duklanowski. Niestety nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu.

Pan Dariusz Janik – przewodniczący RP ZIR Pyrzyce powitał przybyłych gości oraz członków rady powiatowej.

Jako pierwszy zabrał głos poseł Jarosław Rzepa.  Przedstawił jak wygląda sprawa przedłużenia umowy dzierżawy Babinek z jego perspektywy. Dzierżawcy została przedłużona umowa dzierżawy na 19 lat z dosyć korzystnym czynszem dzierżawnym z wyłączeniem ok. 212 ha. Jako poseł poruszał ten temat między innymi na Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Sprawa jest bardzo kontrowersyjna, na dniach ma zostać przeprowadzona kontrola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad KOWR w trybie nadzorczym. Co ważne w ciągu najbliższych trzech lat kończą się duże umowy dzierżawy, Do zasobu może wrócić nawet ok. 100 000 ha w naszym województwie. Nie wiadomo do końca jak to będzie wyglądać, ile ha wróci do zasobu ponieważ każda sprawa jest traktowana indywidualnie. Niemniej jednak jest to realny moment żeby rozdysponować te grunty między rolnikami.

Pan Marek Świerczyński poruszył temat ASF, ptasiej grypy oraz spadających cen zbóż.

Ceny zbóż obecnie są bardzo niskie. Zwrócił się do Pana posła aby poruszył te tematy na komisjach i w sejmie.

Pan Stanisław Wądołowski powiedział, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Rolnik powinien prowadzić hodowlę zwierzęcą na własne potrzeby, czy rząd chce żeby ludzie zatracili umiejętność hodowli? Osobiście znam się na ekologii, i uważam, że ten zielony ład, zielone ekoschematy służą ograniczeniu produkcji.

Pani Anna Pawlik wypowiedziała się odnośnie KOWR.

Rozmawiano również na temat płatności bezpośrednich w obecnym roku. Nie ma rozporządzeń, od 15go marca jest nabór wniosków, a doradcy nawet nie mają żadnych aktów prawnych na których mocy mogliby wypełniać wnioski o płatność. Ogromnym zagrożeniem będą ekoschematy, ponieważ wielu rolników nawet ich nie będzie ruszać, bo nie będzie wiedziało jak się do tego zabrać i zamiast mieć więcej dopłat będą mieli mniej.

Pan Stanisław Wądołowski powiedział, że według niego powinniśmy spalać biomasę. Zboże obecnie jest po 1200 zł za tonę, węgiel ok. 2000 zł. Rachunek jest prosty. Dlaczego nie tworzymy nowych technologii, najwyższy czas  to poruszyć. Można przecież spalać np. słomę, czemu jest to utrudniane.

Poseł Jarosław Rzepa powiedział, że według niego jest obecnie czas na to żeby:

 – zdywersyfikować dochody w rolnictwie,

– tworzenie wspólnych spółdzielni energetycznych, wspólnego interesu, ponieważ indywidualny rolnik może sobie nie poradzić.

Pan Mieczysław Bogusz przedstawił temat cukrowni, która jest tylko jedna na terenie woj. zachodniopomorskiego. Robią się problemy. Rolnicy ponieśli ogromne straty z powodu nie odebrania buraków cukrowych z pola w terminie. Buraki straciły na wartości i masie. Trzeba to nagłośnić. Potrzeba modernizacji aby np. w przyszłym roku to nie stanęło.

Pan Jarosław Rzepa powiedział, że zainteresuje się tym tematem , ma prawo o te informacje pytać jako poseł.  Wracają co tematu przyszłości w rolnictwie Pan Poseł stwierdził, że należy:

– chronić produkcję,

– zrzeszać rolników,

– produkować prąd,

– stworzyć politykę regionalną.

Pan Dariusz Janik – Przewodniczący RP ZIR Pyrzyce powiedział, dlaczego chciał aby przedstawiciele RZGW byli na spotkaniu. Miał na celu rozmowę odnośnie rozporządzenia które zakazuje stosowania nawozów mineralnych w pobliżu zbiorników wodnych.

Następnie zabrał głos Pan Wacław Klukowski. Wypowiedział, się na temat KOWR i działań w sprawie przedłużania umów dzierżawy. Trzeba to sprawdzić, przeanalizować. Odnośnie zboża to Pan Minister Kowalczyk powiedział, żeby trzymać zboże, i teraz mamy ogromne straty. Odnośnie dopłat to mamy zielony ład, to jest dramat. Według Pana Klukowskiego rolnicy wezmą tylko podstawowe dopłaty- źle to wszystko widzę.

Poseł Jarosław Rzepa podsumował, że jeśli my nie zaczniemy chronić rolnictwa to nie wie do czego to będzie prowadzić.

Pan Dariusz Janik – przewodniczący RP ZIR Pyrzyce na tym zakończył posiedzenie.

<<  powrót