<<  powrót

W dniu 8 grudnia br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu wałeckiego.

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia oraz przywitanie gości;
  2. Aktualna sytuacja rolników w związku z niskimi cenami płodów rolnych i wysokie koszty produkcji – wspólna dyskusja;
  3. Plan pracy na rok 2024;
  4. Zapytania – wolne wnioski;

W posiedzeniu udział wzięli członkowie rady powiatowej oraz przedstawiciele instytucji –  Kierownik TZD ODR Barzkowice w Wałczu – Piotr Hermanowicz, przedstawiciel Oddziału Terenowego w Wałczu WIORiN – Jolanta Biesiada,  Mariusz Lesiak z KOWR OT Koszalin Sekcja zamiejscowa w Wałczu.

Na początku spotkania Przewodniczący Mirosław Ignaszak przywitał wszystkich przybyłych gości, odczytał porządek obrad, po czym członkowie rady jednogłośnie go przyjęli. Rozpoczęła się dyskusja, w której każdy z członków nakreślił obecną sytuację gospodarstw rolnych w swojej gminie. Wysokie podatki, czynsze dzierżawne, drogie nawozy i ogólnie wszystkie środki do produkcji rolnej wpływają negatywnie na wyniki finansowe rolników. Obecna sytuacja na rynku zbóż i rzepaku tzn. niskie ceny sprzedaży sprawiają, że gospodarstwa nie zakupiły nawozów na rok 2024. Członkowie rady skrytykowali również planowany przez rząd system dopłat do kukurydzy w zależności od województw. Kolejnym tematem podnoszonym na spotkaniu był sprowadzony przez ZTP kolejny „transport” rysi na teren powiatu wałeckiego. Zbyt duże zagęszczenie tego drapieżnika plus liczebność wilków zagraża populacji zwierząt leśnych, jak i domowych.

Przedstawiciel ZODR Barzkowice Pan Piotr Hermanowicz omówił harmonogram planowanych szkoleń na początek 2024r. Następnie przedstawiciel PIORIN Pani Jolanta Biesiada omówiła problemy produkcji nasiennej ziemniaków jadalnych, brak dostępności materiału kwalifikowanego.

Przedstawiciel KOWR Pan Mariusz Lesiak przedstawił obecnym harmonogram przetargów na grunty z zasobu KOWR. Członkowie rady kończąc posiedzenie omówili plan pracy na 2024 r.

<<  powrót