<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 17.04.2024 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kłębowcu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu wałeckiego.

Tematyka posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia oraz przywitanie gości.

2. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatowej z działań Zarządu ZIR.

3. ARiMR – wsparcie suszowe, płatności obszarowe za 2023 rok.

4. PZDR Wałcz – płatności i szkolenia w roku 2024.

5. PIORiN i KOWR – sprawy bieżące.

6. Dyskusja z udziałem posła na Sejm RP Panem Pawłem Suskim.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady, Poseł na Sejm pan Paweł Suski, przedstawiciele instytucji –  Kierownik TZD ODR Barzkowice w Wałczu pan Piotr Hermanowicz, Kierownik Oddziału Terenowego w Wałczu WIORiN pani Jowita Krasowska,  pan Mariusz Lesiak oraz pan Marek Gil z KOWR OT Koszalin, Kierownik BP ARiMR w Mirosławcu pani Katarzyna Kmiecik, Wójt Gminy Wałcz pan Jan Matuszewski, przedstawiciele Firmy Bednar Wałcz oraz rolnicy.

Na początku spotkania Przewodniczący pan Mirosław Ignaszak przywitał wszystkich przybyłych gości, odczytał porządek obrad, po czym zdał sprawozdanie z działań Zarządu ZIR. Następnie głos zabrali przedstawiciele instytucji rolniczych. Kierownik ARiMR w Mirosławcu omówiła wielkość wypłat związanych z pomocą suszowa dla rolników oraz dopłat bezpośrednich. Przedstawiciel KOWR Koszalin sekcja zamiejscowa w Wałczu przybliżył sprawę bieżących przetargów, wyłączeń gruntów na terenie powiatu  wałeckiego. Kierownik PZDR w Wałczu zapoznał rolników z harmonogramem spotkań oraz zaprosił na szkolenia organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Następnie Kierownik WIORiN w Wałczu zabrała głos i omówiła sprawy bieżące z zakresu stosowania ŚOR.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja z udziałem Posła pana Pawła Suskiego. Rolnicy przedstawili mu problemy, które od dłuższego czasu nurtują środowisko rolnicze tj. zielony ład, import produktów rolniczych z Ukrainy. Omówiono również problemy z bytowaniem na polach ptactwa prawnie chronionego (żurawie, gęsi, łabędzie).

<<  powrót