<<  powrót
logo-zir-wpisy

15.01.2024 roku w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Wałeckiego.

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia oraz przywitanie gości;
  2. Dopłaty bezpośrednie 2023- terminy i stawki dla rolników (ekoschematy)- ARiMR;
  3. Szkolenia i spotkania w 2024-PZDR w Wałczu;
  4. Sprawy różne;
  5. Zapytania – wolne wnioski;

W posiedzeniu udział wzięli członkowie rady powiatowej oraz przedstawiciele instytucji –  Kierownik TZD ODR Barzkowice w Wałczu – pan Piotr Hermanowicz, Kierownik Oddziału Terenowego w Wałczu WIORiN- pani Jowita Krasowska,  pan Mariusz Lesiak z KOWR OT Koszalin Sekcja zamiejscowa  w Wałczu oraz rolnicy.

Na początku spotkania Przewodniczący Mirosław Ignaszak przywitał wszystkich przybyłych gości, odczytał porządek obrad, po czym rozpoczęła się dyskusja.            

Z informacji przekazanych przez panią Grażynę Fiszer p.o. Kierownika Placówki Terenowej w Mirosławcu ARiMR, która nie mogła wziąć udziału w spotkaniu wynika, że nie są znane stawki ekoschematów oraz terminy ich wypłat. Kierownik ODR w Wałczu pan Piotr Hermanowicz omówił harmonogram szkoleń organizowanych właśnie przez ODR Wałcz. W styczniu przeprowadzone zostaną wraz z PIORiN Wałcz szkolenia tzw.”chemizacyjne”, których terminy zamieszczone zostaną na stronie internetowej ZODR Barzkowice. W kolejnych miesiącach odbędą się szkolenia z zakresu „dopłat obszarowych” oraz innych programów ARiMR. Pani Jowita Krasowska po raz kolejny poruszyła temat wycofanych od 2024r. środków ochrony roślin, jak i tych substancji, które w najbliższym czasie zostaną wycofane ze sprzedaży. Szczegółowe informacje w zakresie tego tematu są podane na stronie internetowej PIORiN.

Następnie członkowie rady powiatowej dyskutowali na temat problemów rolników związanych z importem zbóż i produktów rolnych z Ukrainy, ale również aplikacji suszowej. Poruszono problemy związane z nadal źle działającym systemem monitorowania suszy rolniczej i nieodpowiednimi wartościami proponowanymi dla wielu grup roślin. Dyskutowano również o problemach i  szkodach rolniczych spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót