<<  powrót

W dniu 06 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Szczecinku. 

Posiedzenie Rady Powiatowej otworzył Delegat p. Marek Szoć. Następnie zabrał głos p. Prezes Andrzej Karbowy, który omówił min. temat suszy w 2021r,  spotkań w MRiRW  oraz obecnym Ministrem. Powołał się na dane z IUNG, gdzie wyraźnie IUNG wskazywał np. na redukcję kłosów, masę 1000 ziaren itp. Omówił działanie aplikacji w ostatnim okresie, gdzie został min. przedłużony termin składania wniosków. Zaproponowaliśmy aby pomoc została przyznana z podziałem tylko na zboża jare 1000zł/ha i 700zł zboża ozime. Nie wiemy co będzie dalej ale nie możemy poprzestać na tym aby czekać do kolejnego maja tylko cały czas musimy walczyć o ulepszenie aplikacji. MRiRW nie przewiduje zmian w decyzji dot. suszy przy ubezpieczeniach, więc decyzje o określeniu będzie dalej wskazywał IUNG. Przestarzała forma obliczenia (nowe technologie, nowe odmiany zbóż, KBW) strat, której nikt nie chce zmienić. Przywołał pismo dotyczące stacji meteo o ulepszenie stacji o pomiar wilgotności i nasłonecznienia. Niestety nie przewiduje się pobierania takich danych  ze stacji, ponieważ metodyka nie przyjmie takich danych do wyliczeń.

W trakcie dyskusji omawiane były tematy opłacalności produkcji trzody chlewnej, likwidacji bydła. Wapnowania w województwie zachodniopomorskim, gdzie żadne gospodarstwo nie skorzystało ponieważ próg pomocy jest do 25ha, płatności uzupełniającej w nowej perspektywie (która ma być przyznawana tylko do powierzchni 30ha a kolejna do 50ha).

– Do spotkania dołączyli zaproszeni goście.

– p. Poseł Małgorzata Golińska – przekazała słowa Ministra Rolnictwa – że, pamięta
co obiecał, co mówił na spotkaniu z przedstawicielami Izby i Związku RI. Sprawa suszy będzie zakończona pozytywnie za rok 2021. ASF to problem nie tylko rolników ale również leśników, myśliwych, gdzie pogoda nie jest sprzymierzeńcem.

– p. Poseł Czesław Hoc – są pewne problemy (susza, kredyty, RHD, gorzelnie, mleczarnie – jak to odbudować? Mamy Wicepremiera tj. Ministra Rolnictwa p. Kowalczyka. Brakuje mi pewnych rozwiązań np. susza, nie można mówić o tym, że to tylko IUNG będzie decydował
o suszy. Zakaz sprzedaży ziemi to wielki sukces. Kredyty klęskowe, ubezpieczenia – odszkodowania byłyby wypłacane bez żadnych aplikacji tylko poprzez rzeczoznawcę.

Wszystkie te tematy są tak proste, że trudno odpowiedzieć dlaczego jest taki opór. Niestety wiele przepisów (w tym UE) blokują „szybkie” działania – rozwiązania. Musimy być cały czas aktywni! Przypominać, pomagać, rozmawiać.

W dyskusji zabrali głos również p. Małgorzata Kucharska – Kazirod Kierownik ARiMR,

Starosta Krzysztof Lis, wspomniał o środkach około 1,6 mld zł dla województwa zachodniopomorskiego dla miejscowości po PGR, drogi powiatowe, gminne i podjęcie działań aby również te środki przeznaczyć na dofinansowanie z poziomu województwa rolników chętnych budować zbiorniki retencyjne zapobiegając suszy.

Wójt Ryszard Jasionas – co trzeba zrobić, aby zatrzymać wodę? Systemy wodne, które zastaliśmy są zdegradowane, należy uruchomić szeroko rozumianą restrukturyzację.

Rolnicy, członkowie RP oraz goście jednoznacznie stwierdzili, że należy budować wieloletnią strategię dla rolnictwa. ARiMR ma największą wiedzę dotyczącą rolnictwa w całej Polsce – dlaczego tego nie wykorzystujemy do celów budowania strategii wieloletniej?

Wśród gości wypowiedzi udzielił również Zdzisław Kalupa – Powiatowy Lekarz Weterynarii,

Jan Górski – Dyrektor KRUS, Krzysztof Duszkiewicz – Z–ca Dyrektora ZODR w Koszalinie. Grzegorz Jaworski – przedstawiciel RDLP, Kazimierz Płatek Kierownik PZDR.

Apel p. E. Mieczaja – rolnicy, którzy w naturalny sposób powiększali swoje gospodarstwa
w województwie, chcąc produkować nie tylko na własne potrzeby i posiadają około 50 – 70 ha będą poszkodowani z różnych powodów np. dopłat do wapnowania a teraz z tyt. dopłat i tu prośba do Pana Posła Hoca o zrobienie wszystkiego, aby nasze województwo nie było pokrzywdzone tj. gosp. powyżej 30ha będą miały zmniejszone płatności podstawowe: przykład dzisiaj podstawowa tj. około 1000zł/ha od przyszłego roku podstawowa to 116 euro tj. około 500zł/ha dla gospodarstw powyżej 30 ha.

<<  powrót