<<  powrót
logo-zir-wpisy

Spotkanie otworzył przewodniczący RP p. Jerzy Mariak. Powitał zaproszonych gości i rolników przybyłych na spotkanie. Zgodnie z porządkiem obrad tematy omawiane to:

sprawy bieżące w rolnictwie, sytuacja ekonomiczna gospodarstw w powiecie szczecineckim i w województwie zachodniopomorskim, planowane inwestycje okołorolnicze w powiecie szczecineckim – PROW – ZIELONY ŁAD oraz sprawy różne oraz wolne wnioski.

Pan Przewodniczący złożył podziękowanie na ręce Pani Dyrektor Szkoły za przygotowanie i użyczenie miejsca na spotkanie. Poinformował o bieżących działaniach dotyczących bieżących spraw w tym pomocy suszowej. W ciągu najbliższych dwóch tygodni powinno nastąpić składanie wniosków o pomoc suszową.

Następnie jeden ze sponsorów p. Stanisław Sadowski z firmy zajmującej się fotowoltaiką przedstawił działalność firmy,  również w Europie. Cała inwestycja na terenie powiatu szczecineckiego może być realizowana łącznie z magazynowaniem energii.

W tym temacie głos zabrał również wójt gminy Szczecinek p. Ryszard Jasionas . Nasza gmina nie jest uprzemysłowiona a niska bonitacja gleb spowodowała szukanie alternatywnych dochodów dla gminy. Region Szczecinek ma za małe zaplecze energii. Decyzja zapadła taka, że należy „szukać” energii dla rozwoju naszego regionu. Celowo chcemy dojść do 3500 ha pod produkcję energii, przede wszystkim fotowoltaika. Nie ma odwrotu do zmiany pozyskiwania energii. Bezpieczeństwo energetyczne musi być zapewnione. Na dzień dzisiejszy energia jest droga i kurczą się zapasy z zewnątrz dlatego musimy iść w kierunku uniezależnienia energetycznego.

Przewodniczący RP p. Jerzy Mariak w związku z wojną na Ukrainie zaapelował o pomoc w sposób taki , jaki tylko jest możliwy. Są różne formy pomocy, dlatego bardzo proszę o pomoc.

Kolejny głos  – Starosta p. Krzysztof Lis potwierdził rzeczywistość dotyczącą energii i podziękował Wójtowi za zaangażowanie.

Udzielana jest również pomoc uchodźcom – staramy się jak możemy. Około 500 osób z Ukrainy jest już na terenie powiatu. Apel i prośba aby osoby prywatne włączyły się również  w pomoc m.in. dot. darów sanitarnych, spożywczych. Prosimy nie przynosić odzieży, obuwia starego  – używanego. Lepiej jedna rzecz nowa niż worek używanych. Czekamy na ustawę o pomocy dla uchodźców jest to ogromne wyzwanie – potrzebujemy wzajemnego wsparcia. Są już magazyny w których, możemy składać rezerwy krajowe. Bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc ale prosimy o długofalową bo dzisiaj ten temat się nie kończy.

P. Jerzy Mariak – w ostatnim czasie jest ogromny spadek produkcji zwierzęcej. Należy zwolnić rolników z części obostrzeń dotyczących utrzymania w gospodarstwie 3 – 5 szt. trzody rocznie, jako samozaopatrzenie. Apel do rolników o przeanalizowanie współpracy z Kołami Łowieckimi i ocena rzeczywista działań Kół Łowieckich na poszczególnych obwodach, ponieważ to rolnicy mają największą wiedzę. W chwili obecnej trwają analizy dotyczące zawierania umów na dzierżawę obwodów dla kół łowieckich. Istotnym jest aby Izba skorzystała również z prawa i wydawała opinie.

Następnie P. Dziadul Dyrektor KOWR Koszalin poinformował o pomocy dla uchodźców. Wpłynęło około 400 wniosków o umorzenie czynszu w związku z suszą. Do Zasobu wróci około 1260 ha do końca 2023r. Forma przetargów – przetargi to ofertowe ograniczone.

P. Małgorzata Kucharska-Kazirod  Kierownik BP ARiMR udzieliła informacji dot. działań BP. Obecnie wydano 3719 decyzji. W 92 przypadkach  brak protokołów z KM opóźnia wydanie decyzji i nie można wypłacić zaliczki.

Powiat szczecinecki wyrasta na lidera gosp. ekologicznych tj. 492 wnioski. Corocznie wzrasta liczba tych gospodarstw.

Kampania 2022 rozpoczyna się 15 marca, przy kontroli „krzyżowej” wymagany będzie tytuł prawny.

Dopłata do nawozów z pomocy „Covid” – wnioski do 16 maja. Planuje się 500ha za wyjątkiem wapna. Dopłata do 50 ha na podstawie faktur dot. zakupu od 1 września 2021r.

Pan K. Płatek  Kierownik TZDR – zaprasza na stronę ZODR, tam są aktualne informacje dot. m.in. szkoleń. Są różne tematy, na pewno znajdą się takie, które mogą się przydać rolnikom oraz kontakt osobisty.

Apel p. T. Grosickiego – rolnicy którzy płacą składki na Spółki Wodne i maja zadrzewienia, zakrzewieni na rowach i własnych gruntach, mogą czyścić rowy bez pozwolenia.

– Podziękowanie dla p. E. Mieczaja członka RP za zaangażowanie i uczestnictwo w wyjazdach do Warszawy na rozmowy dot. spraw rolnictwa.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY UCZNIOM I OPIEKUNOM ZESPOŁU  SZKÓŁ NR 6  IM. STANISŁAWA STASZICA  W SZCZECINKU – UCZNIOWIE Z KIERUNKU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KLASY: II    TŻ, III   TŻ (5), III   TŻ (4)

ZA WSPANIAŁY POCZĘSTUNEK I OBSŁUGĘ SPOTKANIA.

<<  powrót