<<  powrót

14 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu szczecineckiego. W spotkaniu uczestniczyło 70 rolników, 10 osób zaproszonych oraz młodzież szkolna, Zespołu Szkół nr 6 – tzw. Rolniczak Szczecinek

Otwarcia posiedzenia Rady dokonał Przewodniczący Rady Jerzy Mariak witając  Członków Rady, obecnych na sali rolników oraz zaproszonych gości. Przewodniczący przedstawił porządek obrad , a także obecną sytuację ekonomiczną  gospodarstw rolnych na powiecie po okresie suszy . 

Starosta Krzysztof Lis jako pierwszy zabrał głos w kwestii suszy i zadeklarował pomoc w tej sprawie nagłaśniając na szczeblu wojewódzkim, jak też i centralnym w resorcie rolnictwa. Powiatowy Lekarz Weterynarii potwierdził jako  Inspekcja  Weterynaryjna , że należy wbrew różnym pogłoskom zgłaszać przydomowy drób do rejestracji jak też należy zgłaszać trzodę chlewną jaką rolnicy mogą utrzymywać na własne potrzeby .  Wójt Gminy Szczecinek p. R. Jasionas  prezentując możliwości wykorzystania gruntów rolnych pod odnawialne źródła energii zwrócił uwagę uczestnikom spotkania na wadliwości umów . Zaprezentował powstanie w gminie Klastra Energetycznego skupiającego zarówno inwestorów ja i udziałowców tj. rolników. Dyrektor OT KOWR Koszalin p. Piotr Dziadul  przedstawił sytuację przejmowania gruntów po dzierżawcach w poszczególnych gminach powiatu Szczecineckiego oraz podział przejętych gruntów na mniejsze działki według zgłaszanych potrzeb miejscowych rolników. Po zakończeniu  prezentacji analiz przez Dyrektora z  sali  padały pytania dotyczące wysokości czynszów i sposobu ich naliczania jak też kwestie umorzeń . Głos zabrał również obecny na sali  Dyrektor ODR p. K. Duszkiewicz, a także jego pracownicy tj. Kazimierz Płatek  i A. Grabusiński  omówili kwestie związane z szkoleniami   chemizacyjnymi , a także obsługi kombajnów . Kierownik K. Płatek przekazał też informację dotyczącą wysłania do U E wniosku o zmianę  GAEC  6 i 7.

Problemy jakie najczęściej były podnoszone przez rolników to sprawy suszy i pomocy suszowej oraz wadliwości aplikacji, szkody tzw. nie łowieckie  wyrządzane przez bytujące okresowo ptactwo ( żurawie, gęsi oraz inne) , wilki zakradające się do siedlisk, dziki albo hybrydy krzyżówka dzika i świnki wietnamki . Innymi podnoszonymi tematami to ceny naszych zbóż brak zainteresowania odbiorców , szeroko rozumiana nieopłacalność w produkcji mleka, żywca wieprzowego , a w zasadzie to zakrojony na szeroką skalę zanik produkcji w powiecie . Rolnicy chcąc uratować gospodarstwa przechodzą na produkcję ekologiczną, co też  będzie w krótkim czasie miało ujemne skutki bowiem w chwili obecnej ceny zbóż konwencjonalnych, a ekologicznych są bardzo zbliżone. Rolnicy podkreślali stanowczo, że nie tylko wojna w Ukrainie , ale też zawierane umowy handlowe międzynarodowe przy braku należytej ochrony rodzimej produkcji jak też braku lokalnego krajowego przetwórstwa nasila problemy z utrzymaniem gospodarstw i rodzin rolniczych. Potrzebna jest natychmiastowa reakcja Rządu , a przede wszystkim pomoc finansowa tym gospodarstwom które poniosły straty w wyniku suszy oraz innych nie korzystnych  sytuacji jakie miały miejsce w 2023 roku.        

<<  powrót