<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 12 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Szczecinku. Spotkanie zgodnie z porządkiem obrad tj. podsumowanie działalności Rady Powiatowej ZIR w Szczecinku za 2022 rok. Osiągnięcia roku 2022 i cele na rok 2023 oraz sprawy różne, otworzył przewodniczący Rady Powiatowej p. Jerzy Mariak. Powitał zebranych rolników i omówił działania podsumowujące działalność Rady Powiatowej ZIR w roku 2022.

Nawiązał m.in. do rozdysponowania gruntów w powiecie dot. min. wtórnej restrukturyzacji. Dyrektor KOWR p. Piotr Dziadul – mijający rok jest dla mnie rokiem nauki. Ponowny podział restrukturyzacji, będzie zgodnie z oczekiwaniami rolników. Wszystkie grunty które wracające do Zasobu, będą zawsze konsultowane z Izbą i rolnikami. Współpraca dla mnie jest dobra i powinniśmy taką kontynuować pomimo różnicy zdań dochodzimy do konsensusu. Poruszył również temat umorzenia czynszów – nie ma dodatkowego rozporządzenia dotyczącego umorzenia czynszów więc KOWR uwzględnia tylko umorzenia ze względu na suszę lub inne zjawiska atmosferyczne. Następnie Kierownik BP ARiMR p. Małgorzata Kucharska – Kazirod podziękowała za współpracę, omówiła pracę BP.

4,2 tys. wydanych wszystkich decyzji (663 pomoc rodzinie) złożonych  (602 decyzje pozytywne o pomoc – najwięcej w województwie).

Realizujemy na bieżąco wszelkie sprawy. 524 wnioski dot. ekologii,  1 miejsce w województwie i 4 w kraju pod względem ilości złożonych wniosków. W najbliższym czasie, przewidywane są szkolenia dotyczące min. ekoschematów i nowej WPR.

p. Jerzy Mariak nawiązał do przyszłorocznych wyborów, walka będzie duża i powinniśmy zrobić wszystko, aby jak najwięcej rolników stanęło do wyborów. Niestety ale od lat nie mamy silnej reprezentacji w Sejmie , gdzie zapadają najważniejsze sprawy związane z rolnictwem. Poinformował również, że niejednokrotnie wnioskował o to, aby wapnowanie, uprawa bezorkowa, przyoranie słomy powinno jako „ekoschemat” być w gospodarstwach ekologicznych. Zmiany w strategii WPR, nie zgadzamy się z obecną propozycją warunkowości w 80%. Po raz kolejny stawiam wniosek : 3 – 5 szt. trzody w gospodarstwie na samozaopatrzenie. Największym problem w kolejnych naborach różnego rodzaju wniosków, może być łącze internetowe – światłowód, które w dalszym ciągu nie jest osiągalne w mniejszych miejscowościach.

Następnie dr Zdzisław Kalupa omówił działalność Inspekcji Wet. – monitoring ASF i ptasiej grypy jest prowadzony systematycznie. Jedynie w Koszalinie wystąpiła ptasia grypa w naszym województwie (dzikie ptactwo). ASF – również kontrola. W powiecie mamy około 60 gospodarstw z trzodą. Polska jest wolna od białaczki. Obserwuje się tendencję wzrostu gospodarstw z RHD (miód, jajka) . Nowością  jest obecna zmiana rozporządzenia dotyczącego opłat dotyczących badań również monitoringowych np. bezpłatne badania trzody i dzików.

W dalszej części rozmawiano o sprawach bieżących w rolnictwie.

<<  powrót