<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 12 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Świdwin odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu świdwińskiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący pan Władysław Bieniek witając gości oraz członków Rady.

Przedstawił  porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
  2. ARiMR – zmiany w Zielonym Ładzie, przedstawienie realizacji dopłat bezpośrednich za 2023 rok, dopłaty do kukurydzy oraz realizacja wniosków klęskowych.
  3. KOWR – zasób gruntów rolnych do rozdysponowania w powiecie świdwińskim na 2024 rok.
  4. Sprawy różne, dyskusja i wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Gil Dyrektor KOWR oraz pracownicy panowie: Piotr Chmielowicz i Piotr Bibro, którzy przedstawili stan zasobu w powiecie świdwińskim, a także udzielili szczegółowych odpowiedzi na zadawane przez rolników pytania.

Następnie stan realizacji wniosków zaprezentował przedstawiciel ARiMR. Przekazał, że 88% zostało wydanych decyzji, złożonych jest 431 wniosków suszowych, wydano ¼ decyzji. Uczulił, aby prowadzić w ekoschematach prawidłowo rejestry zabiegów.

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą problemów związanych z obecną sytuacją w rolnictwie.

<<  powrót