<<  powrót

W dniu 29 września 2021r. o godz. 10:30 w  Gospodarstwie Agroturystycznym „Zielony Zaułek” w Wiechowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Gośćmi na spotkaniu byli p. Paweł Wieckowski Kierownik Placówki Terenowej KRUS wraz z pracownikami, oraz p. Anna Bartoń – doradca rolniczy.

Na wstępie Przewodnicząca Rady powiatowej ZIR w Stargardzie podziękowała za przybycie i powitała zebranych członków rady oraz zaproszonych gości. Następnie oddała głos p. Pawłowi Więckowskiemu z KRUS, który rozdał materiały informacyjne z prośbą o ich rozpowszechnienie oraz przedstawił informacje nt. świadczeń oraz możliwości otwierania działalności pozarolniczej dla rolników. W toku dyskusji poruszono m. in kwestie przejścia do KRUS z ZUS z najważniejszych informacji przedstawiciele KRUS przypomnieli, że rezygnując z działalności gospodarczej i przechodząc na KRUS przez kolejne 3 lata nie można ponownie wznowić działalności gospodarczej lub podjąć pracy na estecie, ani pobierać świadczeń z ZUS (renta , emerytura). Rozmawiano także na temat wymogu ubezpieczenia w KRUS min 25 lat aby uzyskać świadczenie. W ZUS nie ma takiego wymogu i każdy okres składkowy jest naliczany. Istotne jest jednak, że w KRUS można dopłacić składkę do momentu uzyskania wymaganego okresu składkowego. Z tego względu w przypadku ubezpieczenia w KRUS i ZUS pracownicy KRUS rekomendują w pierwszej kolejności uzyskanie informacji o okresie składkowym w KRUS  a później z ZUSu. Ponadto pracownicy KRUS poinformowali zebranych aby zgłaszać się do KRUS z wnioskami o sanatorium oraz rehabilitacje (np. pocovidową) gdyż czas oczekiwania jest krótki. Na koniec tej części spotkania poruszono jeszcze aspekt wysokości składki KRUS, która nie wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego, co wg. zgromadzonych jest niewłaściwe.

W drugiej części spotkania omówiono sytuacje związaną z warunkami atmosferycznymi panującymi na terenie woj. zachodniopomorskiego, a szczególnie suszy. P. Przewodnicząca przekazała informacje ze spotkania Zarządu ZIR z Przewodniczącymi i zaapelowała o składanie wniosków ws. strat spowodowanych wystąpieniem suszy poprzez funkcjonującą aplikacje. Dyskutowano o wizycie pracowników IUNG, którzy nie przeprowadzili oględzin na terenie powiatu stargardzkiego. Niemniej jednak zespoły, które przeprowadziły lustracje pól pod kątem strat spowodowanych wystąpieniem suszy na terenie naszego województwa  stwierdziły, że nie zawsze dane z raportów IUNG odzwierciedlają stan w jakim znajdują się uprawy. Stwierdzono, że aby wykazać problem niezbędne są zgłoszenia strat suszowych (aplikacja). P. Helena Waszczuk odniosła się także do tematu poruszanego na ostatniej konferencji dot. metod radzenia sobie ze skutkami deficytu wody. Zaproponowała wspólny wyjazd do gospodarstwa prowadzonego przez p. Huberta Bricout (Wolin), który podejmuje działania uruchomienia deszczowni.

W dalszej kolejności p. Anna Bartoń na przykładzie gospodarstwa p. Michała Bodka zademonstrowała krok po kroku przejście i wypełnienie aplikacji suszowej. Następnie przeszła do szczegółowego omówienia Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. 

W związku z licznymi pytaniami i niejasnościami, co do zasad jakie mają obowiązywać w nowym PROW zgłoszono wniosek o organizację szkoleń w tym temacie przez ZIR.

Drugim z wniosków dotyczył transparentności, przepływu informacji i podejmowanych decyzji m.in. na Radzie Społecznej przy OT KOWR w Szczecinie.

<<  powrót