<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 31 sierpnia 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu stargardzkiego. W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Przemysław Kozak oraz panie Aneta Łukasik i Wioletta Lipska. Obecny był również Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy.

Tematyka posiedzenia:

ARIMR

  1. Wsparcie doradcze w zakresie ekoschematów,
  2. Realizacja płatności do  nawozów, materiału siewnego oraz klęsk żywiołowych jak  susza, przymrozki i inne zdarzenia, które wystąpiły w 2021 roku,
  3. Programy pomocowe w ramach klęsk żywiołowych,
  4. Ubezpieczenie upraw z dopłatą ARiMR.

ZIR

  1. Najważniejsze sprawy z posiedzeń Zarządu z ostatnich miesięcy (czerwiec-sierpień 2022).

Posiedzenie od przywitania obecnych rozpoczęła przewodnicząca pani Helena Waszczuk, po czym głos oddała panu Przemysławowi Kozakowi, który poinformował, że materiały odnośnie ekoschematów są cały czas jeszcze zmieniane, a wersje robocze nie są udostępniane więc niewiele w tym temacie ARiMR może się wypowiedzieć. Na pytanie Przewodniczącej o szkoleniach odpowiedział, że oczywiście dla doradców rolno-środowiskowych w październiku akcja szkoleniowa się odbędzie. Dodatkowo na pewno będą spotkania z rolnikami na powyższy temat.

Następnie Rada rozpoczęła dyskusję na temat przekroczenia limitu de minimis oraz o wnioskach nawozowych. Pan Prezes poinformował, że nie wszyscy jeszcze otrzymali pieniądze, na co dostał odpowiedź od przedstawicielki ARiMR, że Stargard jest już zapłacony. ARiMR otrzymuje wypłaty w transzach. Pani Helena Waszczuk zapytała, czy rolnicy otrzymują decyzje? Przedstawicielka ARiMR odpowiedziała, że żadnej decyzji nie ma.

Pan Przemysław Kozak poinformował, że jeśli chodzi o programy pomocowe w ramach klęsk żywiołowych to żadnych dodatkowych programów nie ma, żadne nowe nie doszły. Wspomniał o „martwym” programie inwestycja odtwarzająca potencjał rolniczy.

Kolejnym poruszonym tematem była sprawa potwierdzenia profilu zaufanego, przedstawicielki ARiMR poinformowały, że jeśli rolnik ma już założony profil zaufany to może potwierdzić go w Agencji. Agencja nie ma możliwości przeprowadzenia całej procedury jego zakładania.

Rada Powiatowa zasygnalizowała również temat braku rozdzielenia produkcji zwierzęcej od produkcji roślinnej, która miała być zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami z Ministrem Rolnictwa w Barzkowicach dnia 3 lutego br. rozdzielona.

Zgodnie z programem posiedzenia omówiono jeszcze ubezpieczenie upraw z dopłatą ARiMR. Rolnicy, którzy w tegorocznej kampanii ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich, do 30 września 2022 r. mogą składać wnioski o przekazanie części środków finansowych z przysługujących im dopłat na obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych.

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca pani Helena Waszczuk przekazała informację na temat konkursu „Smaki zamknięte w słoiku” ostatecznie zapraszając do uczestnictwa.

<<  powrót