<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 29 grudnia 2023r. o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Tychowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Gośćmi na spotkaniu byli Wójt Gminy Stargard p. Jerzy Makowski, p.o. Zastępcy Dyrektora KOWR OT w Szczecinie p. Jarosław Staszak, p. Beata Wilk I Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach, p. Marta Kosmal WIORiN, Monika Kleczewska WIORiN, p. Paweł Więckowski Kierownik KRUS OT
w Stargardzie, Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy oraz Delegat do KRIR p. Wacław Klukowski.   

Na wstępie Przewodniczący Rady powiatowej ZIR w Stargardzie p. Tomasz Sikorski podziękował za przybycie i powitał zebranych członków rady oraz zaproszonych gości. Członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili program posiedzenia. Na spotkaniu obecni byli również zainteresowaniu rolnicy.

Jako pierwszy głos zabrał pan Jerzy Makowski Wójt Gminy Stargard. Podziękował za zaproszenie i zaczął od tego, że współpraca między Gmina Stargard a rolnikami z powiatu stargardzkiego jest bardzo dobra z czego niezmiernie się cieszy i ma nadzieje, że będzie tak dalej. Nawiązał do składanych protokołów suszowych, wyjaśniając, że na terenie gminy Stargard wszystko przebiegło pomyślnie i o czasie oraz że jeżeli są jakieś pytania to jest chętny na rozmowy z rolnikami. Poinformował również, że w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2024 zostaje w cenie 89,63.

Następnie głos zabrała pani Beata Wilk I Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach. Na posiedzeniu głównym tematem dyskusji i rozmów było omówienie prac komisji klęskowych – oszacowanie strat wywołanych przez suszę. Powyższy temat od samego początku wywoływał poruszenie wśród obecnych rolników. Zdaniem wielu rolników 20 lipca na rozpoczęcie szacowania strat suszowych w aplikacji to zdecydowanie za późno, bo żniwa w tym czasie już trwają i uprawy znikają z pól a wprowadzanie danych w aplikacji za 2023 rok nie było jeszcze możliwe. Pani Dyrektor wyjaśniała dość obszernie działanie komisji do szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w uprawach, ponieważ był to kontrowersyjny temat w okresie szacowania. Zwróciła się również z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze pracowników jako Doradca w ZODR w Barzkowicach oraz podsumowała współpracę z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą na bardzo dobrą.

Następnie p. Paweł Więckowski Kierownik KRUS OT w Stargardzie przedstawił bieżące informacje.

W następnej kolejności głos zabrał pan Jarosław Staszak Dyrektor, który podsumował rozdysponowanie gruntów położonych na terenie całego powiatu Stargardzkiego, informując jednocześnie, że od 2016 roku wydzierżawiono 3,800 ha w 3,633 umowach dzierżawy, przy sprzedaży na poziomie 318 ha w 438 umowach. Kolejno przedstawiona została oferta rozdysponowania gruntów z podziałem na poszczególne gminy, łącznie z procesami restrukturyzacji. Zaraz po tym poruszono tematy związane z wyborem formy przeprowadzenia przetargów oraz przedłużeniem umów dzierżaw zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 8.06.2022 r., które omówione zostały przez obecnego na posiedzeniu rady powiatowej przedstawiciela KOWR. Na zakończenie tematu KOWR-u pan Pan Jarosław Staszak Dyrektor KOWR odpowiadał na pytania zadawane przez rolników, które dotyczyły m.in.: czynszu dzierżawnego, przeprowadzania procesu restrukturyzacji gruntów.

W drugiej części spotkania Prezes ZIR omówił sprawy dotyczące wyborów do Krajowej Rady Izb Rolniczych, przekazał informację z I posiedzenia Zarządu KRIR. Również głos zabrał pan Wacław Klukowski Delegat do KRIR, który omówił posiedzenie Komisji do spraw rolnictwa, która odbyła się 20 grudnia 2023r. w Sejmie. 

Na zakończenie posiedzenia pan Tomasz Sikorski podziękował za przybycie wszystkim osobą uczestniczącym w posiedzeniu oraz życzył wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.   

<<  powrót