<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 2 czerwca 2023 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu stargardzkiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pani Aneta Łukasik oraz pan  Damian Maligłówka oraz pani Anna Bartoń – doradca rolniczy.

Tematyka posiedzenia:

 1. ARiMR:
 2. Informacje bieżące ze składanych wniosków dotyczących dopłat obszarowych
  i innych programów (m.in.: młody rolnik, modernizacja) w powiecie stargardzkim.
 3. Tematyka związana z ekoschematami w dopłatach obszarowych.
 4. Sprawy bieżące rady powiatowej ZIR Stargard
 5. Omówienie spraw dotyczących aktualnej działalności rady powiatowej,
 6. Omówienie spraw dotyczących wyborów do ZIR.

Posiedzenie od powitania rozpoczęła przewodnicząca pani Helena Waszczuk, po czym głos oddała panu Damianowi Maligłówka, który tytułem wstępu poinformował, że na chwilę obecną w BP Stargard złożonych zostało 1224 wniosków dotyczących dopłat 2023 r., oraz przypomniał o przedłużonym terminie składania tych wniosków do 30 czerwca br. Wspomniał, że doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu powyższych wniosków. Następnie zapoznał obecnych z aktualnie prowadzonymi naborami np.

 1. o pomoc finansową dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. (wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha; przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami. Stawki pomocy w naszym województwie wynoszą: pszenica – 1100 zł/ha, kukurydza – 1400 zł/ha, gryka – 700 zł/ha)
 2. o pomoc dla producentów działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku – gdzie nabór trwa od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Sprzedaż wymienionych poniżej gatunków roślin musi nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku; między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy. Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych.
 3. o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Nabór wniosków w terminie od dnia 25.05.2023 r. do dnia 25.06.2023 r. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Zaraz po tym rozpoczęła się dyskusja na temat ekoschematów, które w dalszym ciągu są dla rolników problematyczne, dlatego też pani Anna Bartoń zajęła się szerszym omówieniem poszczególnych płatności w ramach ekoschematów, które są przyznawane rolnikowi:

 • do obszarów z roślinami miododajnymi;
 • do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi;
 • do integrowanej produkcji roślin;
 • do biologicznej ochrony upraw;
 • do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;
 • dobrostanowej.

Najwięcej pytań rolników skierowanych było w stronę działania w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe – m.in. wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji. W  2023 roku w przypadku, gdy rolnik nie może wykonać lub przesłać zdjęcia geotagowanego może złożyć do ARiMR oświadczenie o wykonaniu praktyki, którego wzór zamieszczony jest na stronie ARiMR, oraz musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, z którego zapisów wynika, że praktyka została terminowo wykonana.

Kończąc już posiedzenie omówiono jeszcze sprawy dotyczące wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, które mają się odbyć 24 września br.

<<  powrót