<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 17 listopada 2023r. o godz. 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Lisowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Gośćmi na spotkaniu byli Wójt Gminy Chociwel p. Stanisław Szymczak, p.o. Zastępcy Dyrektora KOWR OT w Szczecinie p. Jarosław Staszak, p. Paweł Lisowski Zastępca Dyrektora KOWR, p. Kamila Buczek Kierownik KOWR OT w Szczecinie, p. Bogdan Jaroszek ZODR w Barzkowicach p. Paweł Więckowski Kierownik KRUS OT w Stagardzie, p. Maciej Prost Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz p. Anna Grochowska PIW, p. Adam Siekierzyński Kierownik WIORIN Koszalin OT w Stargardzie, Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy oraz Delegat do KRIR p. Wacław Klukowski.   

Na wstępie nowo wybrany Przewodniczący Rady powiatowej ZIR w Stargardzie p. Tomasz Sikorski podziękował za przybycie i powitał zebranych członków rady oraz zaproszonych gości.

Jako pierwszy głos zabrał pan Bogdan Jaroszek z ZODR w Barzkowicach. Dość obszernie omówił działanie komisji do szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w uprawach, ponieważ był to kontrowersyjny temat w okresie szacowania.

Następnie omówiony został temat strefy ASF. Pan Maciej Prost Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że w Województwie zachodniopomorskim wystąpił afrykański pomór świń u dzików. Na przestrzeni tygodnia w Polsce potwierdzono ponad 30 nowych ognisk ASF dzików. Niemal wszystkie pojawiły się w zachodniej części kraju. W naszym województwie:

  • powiat gryfiński (gminy Stare Czarnowo i Widuchowa)
  • powiat myśliborski (gmina Myślibórz)
  • powiat policki (gminy Dobra i Police)
  • miasto Szczecin

W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie utrzymującym świnie w miejscowości Przęsocin, w gminie Police, w powiecie polickim, ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z obszaru zapowietrzonego obejmującego:

  • w powiecie polickim, w gminie Police miejscowości: Leśno Górne, Przęsocin, Siedlice;
  • w gminie Miasto Szczecin, w dzielnicy Północ osiedla: Bukowo, Skolwin, Stołczyn, Warszewo;

W następnej kolejności głos zabrał pan Paweł Lisowski, który podsumował rozdysponowanie gruntów położonych na terenie całego powiatu Stargardzkiego, informując jednocześnie, że od 2016 roku wydzierżawiono 3,800 ha w 3,633 umowach dzierżawy, przy sprzedaży na poziomie 318 ha w 438 umowach. Kolejno przedstawiona została oferta rozdysponowania gruntów z podziałem na poszczególne gminy, łącznie z procesami restrukturyzacji. Zaraz po tym poruszono tematy związane z wyborem formy przeprowadzenia przetargów oraz przedłużeniem umów dzierżaw zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 8.06.2022 r., które omówione zostały przez obecnego na posiedzeniu rady powiatowej przedstawiciela KOWR. Pani Kamila Buczek Kierownik KOWR omówiła działanie portalu e-rolnik i zachęcała do korzystania. Na zakończenie tematu KOWR-u pan Paweł Lisowski jak i Pan Jarosław Staszak Dyrektor KOWR odpowiadał na pytania zadawane przez rolników, które dotyczyły m.in.: czynszu dzierżawnego, przeprowadzania procesu restrukturyzacji gruntów.

W drugiej części spotkania Prezes ZIR omówił sprawy dotyczące wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Na zakończenie p. Paweł Więckowski Kierownik KRUS OT w Stargardzie przedstawił bieżące informacje.

Na zakończenie posiedzenia pan Tomasz Sikorski podziękował za przybycie wszystkim osoba uczestniczącym w posiedzeniu.

<<  powrót