<<  powrót
logo-zir-wpisy

Posiedzenie Rady Powiatowej w dniu 08.12.2023 r. otworzył przewodniczący PR Paweł Jędrzejewski witając zaproszonych. Do porządku obrad wniesiono pkt. „susza 2023”, który został przegłosowany jednogłośnie. Przewodniczący rozpoczął od omówienia bieżącej sytuacji w rolnictwie w powiecie sławieńskim,  nawiązując przede wszystkim do kosztów nakładu i cen płodów rolnych. Kolejno omawiano tematy: Plan pracy na rok 2024 Rady Powiatowej ZIR, Wyniki wyborów VII kadencji Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Postulaty „ROLNICZEJ DWUNASTKI” , Opiniowanie uchwał Rad Gmin dotyczących wysokości cen żyta do podatku rolnego, Planowane szkolenia dla rolników – ZODR Barzkowice, PZDR w Sławnie oraz sprawy bieżące. Rozmawiano min. o braku limitów na kredyty 2%, z których rolnicy nie mogą skorzystać a potrzeby są duże.  Wysokość podatku rolnego zmieniła swoją podstawę, ze względu na inną formę wyliczeń tj. wysokość podaną przez GUS i zachowanie tej kwoty przez poszczególne gminy. KOWR – obecnie zmiana wysokości naliczania czynszu dzierżawnego z 11 kwartałów. Wniosek o poparcie rolniczej „12” bo inaczej nie będzie łatwo,  jeżeli nie zostaną zmienione warunki w rolnictwie ,  to wiosną będą strajki. …Musimy walczyć aby młodzi rolnicy mieli perspektywę do prowadzenia gospodarstw. Zagładą będzie napływ produktów rolniczych w szczególności zbóż – podstawę wszelkiej żywności i paszy dla zwierząt. Wstępnie zaproponowano szkolenia dla rolników min. związane z nowymi płatnościami. Wiele uwag padło w kierunku źle funkcjonującej aplikacji suszowej. Dostęp do aplikacji trwał kilka godzin i dalej jest informacja o przerwie technicznej. Duża grupa rolników, którym udało się skorzystać z możliwości wygenerowania „kalkulacji” stwierdza, że są bardzo mocno zaniżone. Należałoby monitować ten problem.

<<  powrót