<<  powrót

Dnia 8 czerwca 2022 r. w Malechowie odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu sławieńskiego.

Posiedzenie otworzył przewodniczący RP pan Zdzisław Sieradzki, który na wstępie naświetlił trudną sytuację w rolnictwie związaną z wojną w Ukrainie i podniesieniem stóp procentowych, co wiąże się ze wzrostem oprocentowania kredytów.

Następnie głos zabrał przedstawiciel WIORiN w Koszalinie Oddział w Sławnie, który omówił szczegółowo tematy związane z: kontrolą oprysków stosowanych w rolnictwie, badaniem opryskiwaczy, dokładnym zapoznaniem się z etykietami znajdującymi się na opryskach.

Kolejno głos zabrał przedstawiciel ARiMR ZOR w Szczecinie, który omówił proces składania wniosków o dopłaty do upraw oraz do nawozów. Poinformował o programie pomocy do utylizacji pokryć azbestowych (40 zł/mdo 500 m2 dachu). Zapoznał obecnych z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR dotyczącego szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 roku.

W dalszej kolejności przedstawiciel KOWR OT Koszalin poinformował o rozdysponowaniu gruntów rolnych na terenie powiatu sławieńskiego, a przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii zapoznał obecnych z wykonaniem odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sławieńskiego, a także z procesem uboju zwierząt gospodarskich na własny użytek.

Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie NW w Sławnie, który podjął temat bobrów, które niweczą gospodarkę wodną. Poinformował, również o braku środków finansowych do terminowych remontów cieków wodnych.

<<  powrót