<<  powrót

W dniu 21 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Sławnie. 

Tematyka posiedzenia:

1. Obecna sytuacja rolnictwa zachodniopomorskiego, przede wszystkim w powiecie sławieńskim.

2. Nowe zasady szacowania strat w rolnictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

3. Sprawy statutowe i organizacyjne.

4. Dyskusja.

5. Podjęcie Uchwał i wniosków.

6. Sprawy różne.

Posiedzenie od powitania członków rady oraz zaproszonych gości  rozpoczął Przewodniczący pan Zdzisław Sieradzki, po czym pogratulował Państwu Siwiuk za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą „Smaki zamknięte w słoiku” na szczeblu powiatowym.

Dyskutowano nad złym systemem szacowania szkód wyrządzonych w uprawach oraz na temat drastycznego wzrostu cen nawozów szczególnie azotowych, co spowodować może, że rolnictwo nie wytrzyma finansowo. Kolejnym poruszonym tematem była sytuacja na rynku trzody chlewnej, która zdaniem przedstawicieli Rady jest tragiczna, tuczniki są po około 5 zł kg, a kaszanka 25 zł czy kiełbasa po 40 zł.

Członkowie Rady zwrócili uwagę również na problem z ptasią grypą i z tym, że nie przeprowadza się odstrzału ptactwa oraz na złe szacowanie szkód łowieckich i źle przygotowane prawo łowieckie.

Zdaniem członków Rady Powiatowej należałoby zmienić prawo imigracyjne w celu zatrudnienia cudzoziemców, ponieważ zaczyna brakować rąk do pracy w sektorze hodowli bydła mlecznego.

<<  powrót