<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 7 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu pyrzyckiego. W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczył przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach pan Ireneusz Gajewski.

            Posiedzenie od powitania obecnych rozpoczął przewodniczący pan Dariusz Janik, po czym głos oddał panu Ireneuszowi Gajewskiemu, który omówił temat związany z Lokalnym Partnerstwem Wodnym, które działać będzie na rzecz wzmocnienia koordynacji działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu zasobami wody na poziomie regionalnym i lokalnym.

Członkowie obecni na posiedzeniu poruszyli jeszcze temat związany z funkcjonowaniem rządowej aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą”. Aplikacja suszowa w ostatnich tygodniach zawieszała się, co uniemożliwiało skuteczne skorzystanie z niej. Niemożliwość zalogowania się w aplikacji, jak również brak możliwość pobrania wygenerowanej kalkulacji koniecznej dla złożenia wniosku o przyznanie pomocy to tylko niektóre problemy z jakimi borykali się rolnicy powiatu pyrzyckiego.

Na zakończenie rada powiatowa zawnioskowała o przedłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy oraz o wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc finansową dla gospodarstw, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi do końca listopada.  

<<  powrót