<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 4 kwietnia 2024 r. w Świetlicy Wiejskiej w Lucinie (gmina Przelewice) odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu pyrzyckiego. Gośćmi na spotkaniu byli: pan Mieczysław Mularczyk Wójt Gminy Przelewice, pani Jolanta Zięcina-Pędziwiatr z KOWR, pani Monika Burda-Głowacka z ARiMR oraz pan Tomasz Olech Prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie i pan Marcin Szariakowicz z Cukrowni Kluczewo.

Posiedzenie od powitania gości oraz członków rady rozpoczął przewodniczący pan Wacław Klukowski.

W pierwszej części spotkania głos zabrał Wójt Gminy Przelewice, który odniósł się do kwestii stawki podatku rolnego. Gmina oblicza podatek na podstawie średniej ceny skupu żyta obowiązującej w okresie 11 miesięcy poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym. Gmina Przelewice przyjęła średnią cenę skupu żyta wskazaną przez GUS tj.  89,63 zł. za 1 dt. Podczas dyskusji rolnicy wskazywali na brak rozmów ze stroną samorządową odnośnie możliwości obniżenia stawki podatku, tak jak uczyniły to gminy ościenne. Co istotne, przy przyjęciu stawki wskazanej przez GUS, gmina nie ma obowiązku zasięgnąć opinii izby rolniczej odnośnie ustalania stawki podatku. Druga część rozmów z Wójtem Gminy była poświęcona sprawie ogłoszonego – przez gminę przetargu na dzierżawę nieruchomości z obrębu Przywodzie o łącznej powierzchni 751 ha. Izba Rolnicza poparła wniosek rolników o podział tak dużej nieruchomości, aby umożliwić wydzierżawienie gruntów większej liczbie chętnych rolników. Wójt Gminy Przelewice przedstawił argumenty jakie stały za decyzją o niedzieleniu przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość ta została wydzierżawiona jednemu podmiotowi.

Następnie Przewodniczący oddał głos przedstawicielowi Cukrowni Kluczewo, który przekazał informacje dotyczące minionej kampanii. W toku dyskusji poruszono wiele kwestii dotyczących uprawy buraka cukrowego. Przedstawiciel Cukrowni wraz z panem Prezesem ZPBC w Szczecinie odpowiadali na liczne pytania z sali dotyczące m.in. odbioru i jakości nasion, możliwość zwiększenia limitów, płatności za nadwyżki i inne.

W kolejnej części głos zabrała pani Jolanta Zięcina-Pędziwiatr z KOWR. Przekazała bieżące informacje na temat dzierżawy i sprzedaży gruntów będących w zasobie KOWR OT w Szczecinie na terenie powiatu pyrzyckiego. Przedstawiła harmonogram planowanych przetargów i rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu pyrzyckiego i gmin ościennych. Poruszono także kwestie zmiany naliczania czynszu dzierżawnego, ponieważ ostatnio wprowadzona zmiana w tym zakresie okazała się bardzo niekorzystna dla rolników.

Następnie głos zabrała pani Monika Burda-Głowacka z ARiMR, która poinformowała obecnych o wypłacie zaliczek dopłat bezpośrednich, które zostały już w dużej części wypłacone. Do rozpatrzenia zostały głównie wnioski gospodarstw, które podlegają kontroli. Agencja rozpoczęła wypłatę środków z tytułu naboru wniosków dotyczących pomocy suszowej. Dodatkowo odpowiedziała na pytania członków rady.

Na koniec spotkania odczytano stanowisko KRIR ws. protestu rolników.

<<  powrót