<<  powrót

W dniu 29 grudnia 2021 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego. Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz otworzył posiedzenie i następnie powitał przybyłych gości, wśród których byli: p. Wioletta Jaz – Dyrektor ARiMR w Szczecinie wraz z Kierownikiem p. Przemysław Kozak wraz z przedstawicielką ARiMR p. Ewą Chybińską oraz p. Irena Kiszko Kierownik Wydziału Świadczeń KRUS.

Jako pierwsza głos zabrała p. Wioletta Jaz – Dyrektor ARiMR w Szczecinie. Pani Dyrektor zaapelowała aby rolnicy częściej odwiedzali Biuro ARiMR, że są otwarci dla rolników i zapraszają ze wszystkimi problemami oraz sprawami. Poinformowała o wprowadzeniu dużej ilości dopłat z ARiMR wynikających z planu strategicznego w roku 2022 – zachęciła do odwiedzania strony internetowej i funpage. Zachęca również rolników aby w swoich miejscowościach zakładano Koła Gospodyń Wiejskich. Poruszyła kwestie małego zainteresowania rolników programem małej retencji, który jest programem przyszłościowym, dlatego warto z niego skorzystać – poprosiła o rozpropagowanie tej informacji wśród rolników tak aby zachęcić ich do składania wniosków. Poinformowała również o zmianie siedzimy biura, która nastąpi  w lutym 2022r. Następnie p. Przemysław Kozak kierownik biura ws. dopłat bezpośrednich  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił informacje odnośnie realizacji zaliczek dopłat na terenie powiatu Polickiego na dzień 7 grudnia 2021r., przekazał również informacje na temat najbliższych naborów i wniosków. Nowy nabór wniosków Młody Rolnik można będzie składać na przełomie miesięcy marzec – kwiecień 2022r.

Następnie p. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przedstawicielki z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która odpowiedziała na pytanie członków RP Czy toczą się prace nad emeryturą rolniczą, jakie są przewidywania? – odpowiedź była krótka i zwięzła – na tą chwilę
nie toczą się żadne prace na ten temat natomiast został przedstawiony Projekt ws. emerytur i rent dla rolników.

Na koniec odniosła się do zadawanych pytań.

Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz na zakończenie spotkania przekazał członkom Rady Powiatowej omawiane wnioski z Walnego Zgromadzenia.

Rada Powiatowa ZIR powiatu Police sformułowała jeden wniosek:

  1. Doprowadzić do spotkania z zakładami chemicznymi.

Na zakończenie Pan Przewodniczący złożył wszystkim uczestnikom życzenia Noworoczne  oraz podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie. 

<<  powrót