<<  powrót

Dnia 26 maja br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego.
W spotkaniu tym, oprócz członków rady, uczestniczyli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – pani: Marta Kobrzyńska-Chudzik oraz panowie: Paweł Grobelny i Przemysław Kozak, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa panowie: Andrzej Baczyński i Damian Maligłówka, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin –  panie: Jadwiga Kundera, Magdalena Rećko i Izabela Woźniak oraz okoliczni rolnicy.

            Posiedzenie otworzył przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, który rozpoczął od przywitania  członków rady, zaproszonych gości oraz przybyłych rolników.

Następnie członkowie rady powiatowej przeszli do spraw związanych z KOWR, gdzie jego przedstawiciel przekazał na początku informację na temat Rolniczego Handlu Detalicznego oraz wzrostu kwoty wolnej od podatku dochodowego z 40.000zł na 100.000zł. Poinformował o możliwości handlu artykułami spożywczymi przy siedzibie KOWR-u na ulicy Bronowickiej i przedstawił zasady skorzystania z placu targowego. Handel tymi artykułami zgłaszany jest każdorazowo do Sanepidu. Przekazano również informację o zmianie organizacji pracy dotyczącej miejsca odbywania się przetargów. Na zakończenie tematu KOWR przedstawiono rozdysponowanie gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu polickiego.

Następnie głos zabrał pan Przemysław Kozak przedstawiciel ARiMR, który omówił temat związany z Agroturystyką m.in. dotacje i programy, a pani Marta Kobrzyńska-Chudzik zwróciła uwagę na nabór wniosków związanych z programem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, którego nabór planowany jest na październik br.

            Kolejno głos zabrała przedstawicielka KRUS pani Jadwiga Kundera, która poinformowała, że jeśli chodzi o kwestię przejścia na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa to dnia 25 maja 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Później rozpoczęła się dyskusja na temat ubezpieczeń upraw, łąk i pastwisk.  

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót