<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 17 listopada br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego, którego uczestnikami oprócz członków rady byli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – pan Przemysław Kozak, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – pan Przemysław Kośmider, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin –  pani Jadwiga Kundera. W części posiedzenia uczestniczył również pan Prezes ZIR Andrzej Karbowy.

Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili program posiedzenia i protokół z ostatniego posiedzenia.

Następnie głos zabrał przedstawiciel KOWR pan Przemysław Kośmider, który na początku przekazał informację na temat ilu rolników z powiatu polickiego dzierżawi grunty w KOWR oraz ilu rolników z powiatu polickiego wystąpiło o kupno dzierżawionych gruntów w 2022 roku, po czym omówił proces pierwszeństwa nabycia przysługujący dzierżawcy. Przedstawił harmonogram rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu polickiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na programy restrukturyzacyjne, a na zakończenie rozmawiano jeszcze
o bezumownych użytkownikach gruntów oraz jak długo trwa proces sprzedaży gruntów.

W drugiej kolejności przedstawiciel ARiMR pan Przemysław Kozak poinformował obecnych o wypłacie zaliczek dopłat bezpośrednich, które zgodnie z harmonogramem mają zostać wypłacone do 30 listopada, ponieważ po tym terminie czyli od 1 grudnia nastąpi wypłata płatności końcowych. Wspomniał o pomocy klęskowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku
z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, gdzie prawdopodobnie będzie wydłużony termin składania tych wniosków ze względu na przeciążenie aplikacji suszowej do końca listopada oraz zostanie wprowadzona możliwość przedstawienia innych dokumentów sprzedaży niż tylko faktury. Powiadomił, że 15 listopada br. zakończył się prowadzony przez ARiMR nabór wniosków o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych znajdujących się na budynkach służących do produkcji rolniczej, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też istnieje prawdopodobieństwo jego powtórki.

Na zakończenie głos zabrała przedstawicielka KRUS pani Jadwiga Kundera, która przedstawiła informację na temat ilości rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy skorzystali z sanatoriów w 2022 roku oraz zaprosiła rolników do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r.

            Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości członkowie rady powiatowej zaplanowali następne posiedzenie,  po czym spotkanie zakończono.

<<  powrót