<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 14 grudnia br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego, którego uczestnikami oprócz członków rady byli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin oraz Prezes ZIR.

            Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili program posiedzenia i protokół z ostatniego posiedzenia.

            Następnie głos zabrała p. Joanna Rosińska z ARiMR, która poinformowała obecnych o wypłacie zaliczek dopłat bezpośrednich, które zostały już w dużej części wypłacone. Do rozpatrzenia  zostały głównie wnioski gospodarstw, które zadeklarowały ekoschematy i inne sprawy niejednoznaczne. Agencja nie prowadzi naboru wniosków dotyczących pomocy suszowej. Dodatkowo odpowiedziała na pytania członków rady głównie dotyczące tematyki ekoschematów.

            W kolejnej części głos zabrały przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin. Przekazały informacje na temat podsumowania roku 2023r, w którym to dokonano m.in. waloryzacji świadczeń, wypłacono 13 i 14 emeryturę oraz dodatki dla sołtysów. Nadto przedstawiły informację dotyczące oferty rehabilitacyjnej dla rolników czynnych i tych na emeryturach. Na koniec przedstawiły informacje na temat organizowanych przez KRUS konkursach z uwzględnieniem tych przeprowadzanych on-line. Dodatkowo przeprowadziły konkurs wśród członków spotkania. Laureatami konkursu zostali:  Pani Olga Szczygieł, Pan Mateusz Watral oraz Pan Ryszard Bojek, którzy najszybciej prawidłowo odpowiedzieli na zadane przez organizatorki konkursu pytania.  

            Następnie głos zabrali przedstawiciele KOWR, którzy na początku przekazali informację na temat ilości dostępnych gruntów. W związku z tym, że grunty położone na terenie powiatu polickiego często są atrakcyjne z racji swojego położenia, KOWR każdą decyzje analizuje bardzo szczegółowo, również ze względu na zapisy w studium lub m.p.z.p. W toku dyskusji rozmawiano o przedłużeniach umów dzierżaw w kontekście okresów na jakie mogą być podpisywane i przedłużane. Poruszono także sprawę sprzedaży i dzierżawy gruntów dla rolników w kontekście dużej rozbieżności opinii w tym temacie wśród rolników.

            Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości głos zabrał Prezes ZIR, który dołączył do spotkania. Prezes ZIR w imieniu Zarządu ZIR odniósł się do wniosków Rady z poprzedniego posiedzenia.

<<  powrót