<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 3 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego, którego uczestnikami oprócz członków rady byli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin, Wód Polskich, a także pan Nikodem Sielski przedstawiciel rolników przy szacowaniu szkód łowieckich oraz Prezes ZIR.

            Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili program posiedzenia i protokół z ostatniego posiedzenia.

            Następnie głos zabrała pani Joanna Rosińska z ARiMR, która poinformowała obecnych o wypłacie zaliczek dopłat bezpośrednich, które zostały już w dużej części wypłacone. Do rozpatrzenia  zostały głównie wnioski gospodarstw, które podlegają kontroli. Agencja rozpoczęła wypłatę środków z tytułu naboru wniosków dotyczących pomocy suszowej. Dodatkowo odpowiedziała na pytania członków rady.

            W kolejnej części głos zabrał pan Paweł Madej z Wód Polskich, który poinformował zebranych, że na terenie powiatu polickiego aktywna nie jest żadna spółka wodna, tym samym zachęcił do zakładania spółek wodnych, które kompleksowo zajmują się tematyką wody na terenie swojego działania. W przypadkach kiedy, nie ma na danym terenie działającej spółki wodnej, za urządzenia wodne odpowiada właściciel gruntu, na którym są one położone. Poruszono także tematykę uczestniczenia przedstawicieli wód polskich na etapie tworzenia studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach. Wiele uwagi poświęcono również problematyce obecnych, na terenie naszego województwa, poniemieckich urządzeń drenarskich.   

            Następnie w tematyce szkód łowieckich głos zabrał pan Nikodem Sielski. Niestety w spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel PZŁ ze Szczecina. Pan Nikodem Sielski przedstawił najczęściej spotykane problemy przy szacowaniach szkód łowieckich. W dyskusji uczestniczył także Prezes ZIR. Podczas rozmów dużo uwagi poświecono kwestii złych uregulowań prawnych w tym zakresie. Rada Powiatowa złożyła wniosek do Zarządu o dalsze podejmowanie działań mających na celu poprawę pozycji producenta rolnego przy szacowaniach szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.

            Na koniec spotkania, odnosząc się do obecnej trudnej sytuacji w rolnictwie i aktualnie trwającego protestu rolników, Prezes ZIR przedstawił przebieg spotkań, które odbyły się w Jasionce, gdzie podjęto rozmowy ze stroną rządową.

<<  powrót