<<  powrót

W dniu 7 października br. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie Członków Rady Powiatowej ZIR z powiatu Police z Posłem na sejm p. Leszka Dobrzyńskiego. W spotkaniu uczestniczył także Wiceprezes ZIR p. Jerzy Mariak.

Spotkanie dotyczyło aktualnych problemów rolnictwa zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady pan Marek Szczepankiewicz poprosił członków rady o przedstawienie się i nakreślenie profilu swoich gospodarstw. Po powitaniu gości rozpoczęła się rozmowa na temat trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się zachodniopomorscy rolnicy.

Wiele uwagi podczas dyskusji poświecono kwestii przechodzenia rolnika na emeryturę i wymogu przekazania (zdania) gospodarstwa. Przedstawiciele ZIR podkreślali, że problem ten był podnoszony wielokrotnie i rolnicy oczekują konkretnych rozwiązań w tym temacie. W szczególności dotyczy to rolników posiadających niewielkie gospodarstwa.  Pan Poseł zapewnił, że kwestie te zostaną uregulowane w „Polskim Ładzie”, który zostanie wprowadzony do wiosny.

Kolejnym tematem był temat płatności bezpośrednich. W dalszym ciągu dopłaty są na bardzo niskim poziomie i nie rekompensują poniesionych kosztów. Z dostępnych w mediach informacji wynika, że dopłaty w Polskim Ładzie będą związane bezpośrednio z wielkością gospodarstwa. Pan Wiceprezes zaznaczył, że wg. Konstytucji RP polskie gospodarstwo rodzinne cechuje się powierzchnia do 300 ha i nie należy w tym zakresie różnicować gospodarstw rodzinnych ze względu na powierzchnię.

W czasie spotkania pozytywnie odniesiono się do kwestii zakazu sprzedaży ziemi rolnej , wprowadzonego przez aktualną partię rządzącą.

Następnym istotnym problemem była kwestia szkód łowieckich. Pan Wiceprezes zaznaczył, że system wymaga naprawy. Proponowano m. in. decentralizacje PZŁ i przekazanie odpowiedzialności za straty Starostom, wzmocnienie kontroli nad Kołami Łowieckimi, wprowadzenie konkurencji pomiędzy Kołami poprzez uczestnictwo w przetargach o wydzierżawienie obwodów na 5 lat. Dużym problemem są także szkody jakie powodują gatunki chronione tj. np. żurawie, szpaki, łabędzie , kruki za które nie przysługuje odszkodowanie. Jeżeli zaś chodzi o zwierzęta chronione takie jak np. wilk postulowano o zapoczątkowanie działań mających na celu wyznaczenie górnej granicy liczebności populacji aby uniknąć sytuacji takiej jak np. przy żurawiu. Populacja tego ptaka była jeszcze niedawno mała, obecnie wyrządzają znaczne szkody w uprawach.

Następnie poruszono kwestie związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W woj. zachodniopomorskim w czerwcu panowały blisko 40oC, a w łanie 50oC upały – zboże „ugotowało” się na polu. Aplikacja IUNG takiej sytuacji nie odzwierciedla. ZIR postuluje o przywrócenie szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy przez komisje w terenie, gdyż aplikacja suszowa nie odzwierciedla tego co dzieje się na polu.

Na koniec spotkania poruszono także kwestię handlu rolniczego na terenie miasta Szczecina.

Pan Poseł podziękował za spotkanie i cenne uwagi, które będzie przedstawiał na dalszych spotkaniach. Odnosząc się kolejno do powyższych kwestii zapewnił o chęci podjęcia działań w celu wypracowania lepszych metod szacowania strat suszowych i łowieckich. Wszelkie kwestie przekaże Posłowi Robertowi Telusowi, który zasiada w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

<<  powrót