<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 8 grudnia 2022 roku w odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu myśliborskiego.

Przewodnicząca RP pani Krystyna Balcerzak powitała przybyłych członków rady oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin pan Paweł Lisowski oraz pani Kamila Buczek, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa panowie: Przemysław Kozak oraz Grzegorz Michalczyszyn, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele spółki AGROMYŚL oraz rolnicy z okolicznych gmin.

Tematyka posiedzenia:

  1. KOWR – Rozdysponowanie gruntów wygasającej umowy dzierżawy w roku 2023 Firmy Agromyśl.
  2. ARiMR – Realizacja bieżących płatności bezpośrednich i Ekoschematy w 2023 roku.
  3. ZODR – Obecna sytuacja w rolnictwie.
  4. Sprawy różne.

Na początku głos zabrał przedstawiciel KOWR pan Paweł Lisowski, który na wstępie przedstawił fakty związane ze spółką Agromyśl. Podkreślił, że intencją KOWR nie jest przejęcie wszystkich gruntów z całej umowy dzierżawy. Celem KOWR-u jest wyłączenie pewnych gruntów i rozdysponowanie ich wśród zainteresowanych rolników indywidualnych. Wyłączenie gruntów tej spółki nie może prowadzić do jej likwidacji, albo bardzo mocnego ograniczenia działalności tej spółki. Po rozmowach z przedstawicielami spółki i obecnymi rolnikami został wypracowany „kompromis”.

Kolejno głos zabrał przedstawiciel ARiMR, który przedstawił sytuację związaną z płatnościami. Wspomniał, że ARiMR nie tylko zajmuje się przyznawaniem płatności. Nim przyzna płatność to musi rozpatrzyć wnioski, m.in. przeprowadzić kontrole administracyjne, czy kontrole na miejscu. ARiMR kontroluje „sztuczny” podział gospodarstwa, poprzez wezwanie rolnika do złożenia wyjaśnień. Zwrócił uwagę, że jest to bardzo trudne do udowodnienia. Poinformował, że w BP Dębno jest łącznie 4195wniosków rozpatrywanych oraz że, w powiecie myśliborskim mamy 191 siedzib stada bydła, łącznie bydła odnotowano 6031 sztuk,  58 siedzib stad świń – łącznie 26.627 sztuk.

Wkrótce potem pan Przemysław Kozak omówił program pomocy rodzinie, poinformował, że na dniach powinna już być decyzja jaki wskaźnik korygujący będzie zastosowany przy wypłacie środków beneficjentom. ARiMR do końca roku ma za zadanie wypłacić tą płatność. Następnie pan Przemysław Kozak przeszedł do omówienia płatności w 2023 roku i ekoschematów. Poinformował, że to co jest w planie strategicznym to na pewno będzie, ponieważ ten plan wymaga zatwierdzenia komisji europejskiej, a poza tym wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej i stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie ma jeszcze natomiast projektów rozporządzeń. ARiMR z ODR będą prowadziły szkolenia w tym zakresie (na chwilę obecną nie ma konkretnych harmonogramów). Jak podkreślił, mamy podstawowe płatności i ekoschematy i w zależności z jakich ekoschematów rolnik skorzysta będzie miał dodatkowe płatności, jeśli się na to nie zdecyduje będzie miał płatność podstawową. Wspomniał o szacowanych stawkach tych płatności, a także omówił obowiązkowe zasady dobrej kultury rolnej, które każdy rolnik będzie musiał spełnić. Jak podkreślił przedstawiciel ARiMR w nadchodzących płatnościach jest o wiele więcej wymogów. Podstawowa szacowana stawka płatności JPO wynosić ma 116 euro.

Po zakończeniu wystąpienia przedstawiciela ARiMR rozpoczęły się indywidualne dyskusje, po czym głos zabrała przedstawicielka ZODR, która poinformowała, że w każdej gminie ZODR będzie chciał przeprowadzić szkolenia z ekoschematów i dopłat. Na chwilę obecną tylko 3 osoby z biura PZDR mają uprawnienia do robienia wniosków w powyższych sprawach. Zasugerowała, aby rolnicy zapoznali się z nowymi wymogami, które zostaną wprowadzone w przyszłym roku od miesiąca marca, a jest ich naprawdę dużo.   

Na koniec w sprawach różnych Rada Powiatowa podjęła stanowisko w sprawie spółki Agromyśl, które złożone będzie w Biurze ZIR.

<<  powrót