<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 22 kwietnia  2022r. o godz. 9:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Myśliborzu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej w Myśliborzu.

Tematyka posiedzenia:

  1. Obecna sytuacja w rolnictwie – ZODR.
  2. Realizacja płatności – ARiMR.
  3. Rozdysponowanie gruntów na terenie powiatu myśliborskiego – KOWR
  4. Sprawy różne.

Na wstępie Przewodnicząca Rady powiatowej ZIR w Myśliborzu podziękowała za przybycie i powitała zebranych członków rady oraz zaproszonych gości. Następnie przeszła do odczytania porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag. Prowadząca spotkanie oddała głos przedstawicielom ARiMR, którzy przedstawili informacje odnośnie ilości wydanych decyzji i wypłaty zaliczek dopłat. Poinformowano zgromadzonych i poproszono o rozpropagowanie informacji, że od poniedziałku Agencja będzie prowadziła nabór wniosków o dopłaty do nawozów, który należy złożyć do 15 maja br. (uprzednio należy złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie). Wniosek o dopłatę do nawozów, nie jest składany elektronicznie. Poruszona została także kwestia małego zainteresowania rolników programem małej retencji, który jest programem przyszłościowym, dlatego warto z niego skorzystać. Niestety z otrzymywanych informacji wynika, że jest on obarczony wieloma obostrzeniami. Przedstawiono również informację na temat najbliższych naborów wniosków – nie ma wśród nich naboru na „modernizację”.

Następnie głos zabrały przedstawicielki ZODR p. Aneta Gąsior i p. Agnieszka Ziomko i uzupełniały informacje przedstawione przez Agencje o wiadomość na temat aplikacji suszowej, która zgodnie z otrzymanymi informacjami podlega modernizacji.  Obecni na sali zgłaszali wiele zastrzeżeń względem funkcjonowania aplikacji, podając wiele przykładów występowania zjawiska suszy w rzeczywistości, a która nie była odnotowana przez IUNG w Puławach. Działanie aplikacji w dalszym ciągu nie jest oceniane pozytywnie przez rolników.

Następnym tematem była informacja odnośnie przetargów organizowanych przez KOWR dotyczących nieruchomości położonych na terenie powiatu Myślibórz, które przedstawił p. Andrzej Barczyński z sekcji KOWR w Pyrzycach.

W kolejnej części ofertę przedstawiła p. Elżbieta Stalmach – Dyrektor Banku GBS Bank.

Rozmawiano także o powoływaniu spółek wodnych przez rolników i obowiązkami z jakimi się to wiąże. Rolnicy sygnalizują, że regulacje prawne, nie są w tym zakresie odpowiednie i sprawiedliwe, dlatego też często rezygnują z powoływania spółek wodnych.

<<  powrót