<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 21 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu myśliborskiego.

Przewodnicząca RP pani Krystyna Balcerzak powitała przybyłych członków rady oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin pan Paweł Lisowski oraz pan Andrzej Baczyński SZ w Pyrzycach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa panowie: Przemysław Kozak oraz Tomasz Korybut Woroniecki, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pani Beata Wilk oraz Katarzyna Brzozowska. Na posiedzeniu obecni byli również przedstawiciele spółki AGROMYŚL oraz rolnicy z okolicznych gmin.

Posiedzenie rozpoczęło się od jednogłośnego zatwierdzenia tematyki posiedzenia:

  1. KOWR – spółka Agromyśl sp. z o. o – rozdysponowanie gruntów w kontekście ostatnich ustaleń wypracowanych na posiedzeniu rady powiatowej ZIR w Myśliborzu z dnia
    8 grudnia 2022r.,
  2. ARiMR – realizacja dopłat za 2022r. oraz nowe programy pomocowe dla rolników,
  3. ZODR – obecna sytuacja w rolnictwie,
  4. BGS Bank Spółdzielczy – korzystne kredyty dla rolników,
  5. Wnioski i sprawy różne.

Na początku głos zabrał przedstawiciel KOWR pan Paweł Lisowski, który na wstępie podsumował rozdysponowanie gruntów położonych na terenie powiatu myśliborskiego, z uwzględnieniem ilości sprzedaży i dzierżaw w okresie 2016-2022. Podsumowując w tym okresie wydzierżawiono 2500 hektarów, w 168 umowach, natomiast sprzedano 243 hektary, w 389 umowach. Następnie przedstawiona została oferta rozdysponowania gruntów z podziałem na gminy, po czym rozpoczęto dyskusję  na temat spółki AGROMYŚL. Przedstawiciel KOWR podkreślił kolejny raz, że celem KOWR-u jest wyłączenie pewnych gruntów i rozdysponowanie ich wśród rolników indywidualnych oraz przedstawił roboczy zarys podziału gruntów (ok. 480ha) wyłączonych ze spółki AGROMYŚL dokonany przez KOWR z zaznaczeniem, że wymaga on jeszcze doprecyzowania. Po raz kolejny doprowadzono do burzliwych rozmów między KOWR, przedstawicielami spółki i obecnymi rolnikami. W końcowym efekcie wskazane zostało, że ostateczna decyzja co do sprawy gruntów spółki AGROMYŚL leży w kompetencji KOWR.

Kolejno głos zabrał przedstawiciel ARiMR pan Przemysław Kozak, który podsumował realizację dopłat za 2022 rok, wspominając o zbliżającej się nowej kampanii. Poruszył temat związany z utrzymywaniem drobiu na własne potrzeby informując o warunkach zwolnienia z rejestracji. Jak wynika z informacji MRiRW osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu. Poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacać wsparcie producentom rolnym, którzy ponieśli dodatkowe koszty w związku z brakiem stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pomoc będzie obliczana w oparciu m.in. o stawkę pomocy zróżnicowaną w zależności od województwa, w którym prowadzona jest uprawa pszenicy lub kukurydzy. Na terenie województwa zachodniopomorskiego proponowane stawki to: 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy oraz 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy. Jedynym dokumentem ma być faktura sprzedażowa od 15.12.2022 do 31.05.2023 roku. Następnie głos zabrał drugi przedstawiciel ARiMR, który zapoznał obecnych z ofertą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – inwestycje związane z wykorzystaniem zielonych źródeł energii, które można składać do 1 marca br. Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną.

Po zakończeniu wystąpienia przedstawiciela ARiMR rozpoczęły się indywidualne dyskusje, po czym głos zabrała przedstawicielka ZODR, która poinformowała, że w każdej gminie przeprowadzane są szkolenia z ekoschematów i dopłat. Poinformowała, że na chwilę obecną nie ma jeszcze zaakceptowanych aktów prawnych. Dodała informację o tym, że dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib stad, który zawierał dane dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, został uzupełniony o informacje na temat nieewidencjonowanych do tej pory w Agencji gatunków: koniowatych, wielbłądowatych i jeleniowatych.

Na zakończenie pani Elżbieta Stalmach – Dyrektor Obszar Doradztwa Bankowego Agro GBS Bank – przedstawiła propozycję preferencyjnych kredytów dla rolników.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót