<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 18 grudnia 2023r. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Myśliborzu. Gośćmi oprócz członków rady byli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz  Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zaproponowano  następujący porządek posiedzenia:

  1. Końcowe rozdysponowanie gruntów Spółki Agromyśl – KOWR,
  2. Realizacja dopłat za 2023 rok, zmiany w płatnościach w 2024 roku – ARiMR,
  3. Aktualne działania – PZDR Myślibórz,
  4. Kredyty dla rolników – BGS Bank Spółdzielczy,
  5. Podsumowanie wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
  6. Wnioski, sprawy różne

Posiedzenie od powitania gości oraz członków rady rozpoczęła przewodnicząca Pani Krystyna Balcerzak.

W pierwszej części spotkania głos zabrał Pan Andrzej Baczyński, który przekazał informację na temat dodatkowych 80 ha wyłączonych gruntów z umowy ze spółką Agromyśl. Restrukturyzacja gruntów po spółce Agromyśl jest już na końcowym etapie. W roku 2024 do rozdysponowania będzie przeznaczona duża powierzchnia gruntów. Przedstawiciel KOWR omówił harmonogram planowanych przetargów i rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na programy restrukturyzacyjne. Pan Andrzej Baczyński omówił również metodykę rozdysponowania gruntów omawiając przetargi ustne i ofertowe. Dodatkowo odpowiadał na liczne pytania z sali.

Następnie głos zabrali przedstawiciele ARiMR, którzy poinformowali obecnych o wypłacie zaliczek dopłat bezpośrednich, które zostały już w dużej części wypłacone. Do rozpatrzenia  zostały głównie wnioski gospodarstw, które zadeklarowały ekoschematy i inne sprawy niejednoznaczne. Agencja nie prowadzi naboru wniosków dotyczących pomocy suszowej. Dodatkowo przedstawiciele ARiMR oraz ZODR odpowiadali na liczne pytania członków rady głównie dotyczące tematyki ekoschematów, uprawy bezorkowej, i obowiązku ugorowania.

W toku dyskusji poruszono także temat trudnej sytuację w jakiej znaleźli się polscy producenci rolni.

Na koniec spotkania Pani Przewodnicząca omówiła przebieg wyborów Walnego Zgromadzenia ZIR i pogratulowała Panu Jerzemu Kopaszewskiemu, który został członkiem Zarządu ZIR.

<<  powrót