<<  powrót

Dnia 17.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu myśliborskiego w Hotelu Piast w Myśliborzu.

Na początku spotkania Przewodnicząca Pani Krystyna Balcerzak serdecznie przywitała wszystkich przybyłych gości. Podziękowała za kolejny rok dobrej współpracy. Następnie zdała relację z działań w ostatnim czasie. Przedyskutowano w jaki sposób będą rozdysponowane środki z budżetu RP
na 2022r. i przedstawiła sprawozdanie finansowe z wydatków Rady za 2021r. Poruszono również temat trudnej sytuacji w rolnictwie i cen nawozów w grudniu 2021 które poszły mocno w górę w postaci kolejnych, drastycznych podwyżkach cen nawozów takich jak saletra, czy mocznik. Aktualne ceny nawozów wzrosły aż o 400 proc. w porównaniu z 2020 r. Przedstawiono również złożony wniosek dotyczący szkód łowieckich – bobry, który omawiany był podczas VI Walnego Zgromadzenia ZIR VI kadencji.

 Kończąc spotkanie Przewodnicząca złożyła wszystkim serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne.

<<  powrót