<<  powrót

Dnia 14 czerwca 2023 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu myśliborskiego.

Przewodnicząca RP pani Krystyna Balcerzak powitała przybyłych członków rady oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin pan Paweł Lisowski oraz pan Andrzej Baczyński SZ
w Pyrzycach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Ewa Kozłowska oraz pan Marek Olejnik, GBS Bank pani Elżbieta Stalmach, a także pan Mirosław Ignaszak Członek Zarządu ZIR. Na posiedzeniu obecni byli również przedstawiciele spółki Agromyśl oraz rolnicy z okolicznych gmin.

Spotkanie rozpoczęło się od jednogłośnego zatwierdzenia tematyki posiedzenia:

 1. KOWR
 2. Końcowe etapy restrukturyzacji nieruchomości po Spółce Agromyśl sp.
  z o. o. oraz gruntów w obrębie Równo – rozdysponowania gruntów.
 3. ARiMR
 4. Zmiany w płatnościach.
 5. Ekoschematy.
 6. ZODR
 7. Aktualna sytuacja.
 8. GBS Bank
 9. Kredyty dla rolników.
 10. Wnioski i sprawy różne.

Na początku głos zabrał przedstawiciel KOWR pan Paweł Lisowski, który na wstępie przedstawił projekt procesu restrukturyzacji gruntów położonych na terenie obrębu Równo, gm. Barlinek pochodzących ze spółki Agropełcz. Wyłączenie ma obejmować 352 hektary co stanowić będzie 19 działek ewidencyjnych, które rozdysponowane zostaną wśród rolników indywidualnych. Zgodnie z aktualnym zarządzeniem  powyższe działki wydzierżawione zostaną na okres 10 lat.

Następnie powrócono do podziału gruntów (ok. 487 ha, gdzie 420 ha stanowią użytki rolne kwalifikujące się do płatności) wyłączonych ze spółki Agromyśl dokonany przez KOWR.

Przedstawiciel KOWR przekazał obecnym dokładny wykaz działek ewidencyjnych jakie prawdopodobnie zostaną  uszykowane do przetargów na dzierżawę. Przedstawiciele KOWR zaprosili wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 16 czerwca br. w SZ KOWR Pyrzyce o godz. 11:00 na temat powyższych propozycji wyłączeń gruntów.

Kolejno głos zabrał przedstawiciel ARiMR, który zapoznał obecnych z aktualnie prowadzonymi naborami np.

 1. o pomoc finansową dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. (wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha; przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami. Stawki pomocy w naszym województwie wynoszą: pszenica – 1100 zł/ha, kukurydza – 1400 zł/ha, gryka – 700 zł/ha)
 2. o pomoc dla producentów działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku – gdzie nabór trwa od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Sprzedaż wymienionych poniżej gatunków roślin musi nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku; między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy. Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych.
 3. o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Nabór wniosków w terminie od dnia 25.05.2023 r. do dnia 25.06.2023 r.Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
 4. Nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów – w terminie od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku można składać wnioski. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r.

Zaraz po tym rozpoczęła się dyskusja na temat ekoschematów, które w dalszym ciągu są dla rolników problematyczne oraz indywidualne zapytania,  po czym głos zabrała pani Elżbieta Stalmach – Dyrektor Obszar Doradztwa Bankowego Agro GBS Bank – przedstawiła propozycję preferencyjnych kredytów dla rolników.

Na zakończenie głos zabrał pan Mirosław Ignaszak, który poruszył temat związany z suszą. Patrząc na pola i na prognozy pogody w najbliższym czasie można powiedzieć, że wszystkie nienawadniane rośliny są już objęte silną reakcją suszową, szczególnie te położone na słabszych stanowiskach. Susza się pogłębia co będzie miało z pewnością odzwierciedlenie w obniżonym plonie wielu gatunków roślin  uprawnych.  Niestety zmiany klimatu są nieuniknione i to one w dużej mierze odpowiedzialne są za to, że co roku mamy do czynienia ze stanem suszy nie tylko tej hydrologicznej. Wciąż brakuje  spójnej koncepcji, która zapewniałby strategiczne i systemowe ujęcie gospodarowania wodą w rolnictwie. Przedstawiciel Zarządu ZIR zaapelował do rolników o składanie wniosków o szacowanie szkód do urzędów gmin, ponieważ ocena skutków suszy za pomocą aplikacji nie jest wiarygodna i precyzyjna. Należy powrócić do tego, by straty szacowali rzeczoznawcy, a nie aplikacja, którą winno się wycofać.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót