<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 16 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Radowie Małym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu łobeskiego. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele: KOWR – pani Justyna Jakubowicz-Dziduch – Dyrektor OT Szczecin oraz panowie: Andrzej Baczyński i Jacek Bodnar, ZODR – pan Dawid Adamski – Dyrektor, pan Andrzej Karbowy – Prezes ZIR i pan Władysław Bieniek – członek Zarządu ZIR.

Spotkanie otworzył przewodniczący RP Łobez pan Tomasz Mikołajewski witając gości oraz członków rady.

Zaproponowany porządek posiedzenia to :

  1. Realizacja dopłat bezpośrednich. Omówienie przebiegu wypłat środków z pomocy suszowej, ekoschematów i pozostałych płatności (stan na dzień 16.04.br.) – ARiMR.
  2. Planowane nabory inwestycyjne – modernizacja – ARiMR.
  3. Przebieg restrukturyzacji gruntów rolnych w powiecie łobeskim, planowane
    przetargi – KOWR.
  4. Spotkania z rolnikami, szkolenia – ZODR Barzkowice.
  5. Dyskusja.

Jako pierwszy został omówiony temat związany z gruntami rolnymi w powiecie łobeskim. Na początku pani Justyna Jakubowicz-Dziduch Dyrektorka KOWR OT Szczecin zapoznała obecnych z gruntami, jakie w najbliższym czasie będą do rozdysponowania na terenie powiatu, informując, iż na tym terenie wolna powierzchnia wynosi 2948 ha, po czym przedstawiła wstępne propozycje dotyczące wtórnych restrukturyzacji. Następnie przedstawiciel Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie pan Jacek Bodnar poinformował obecnych o wygasających umowach, które zakończyć się mają w roku 2024/2025. Poruszono temat związany z wyrażeniem opinii samorządu rolniczego (IR) w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSP. Opinie te zasięgane są w celu dokonania rozpoznania występowania na danym terenie zapotrzebowania na grunty rolne przez okolicznych rolników indywidualnych zainteresowanych powiększeniem swoich gospodarstw rodzinnych. Zwrócono uwagę, że w pismach kierowanych do ZIR, KOWR tylko prosi o udzielenie informacji na temat zapotrzebowania na grunty rolne zgłaszane do ZIR oraz jej struktur terenowych przez rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne położone na konkretnych gminach. Zdaniem samorządu rolniczego brak jest podstawowych informacji dotyczących m.in.: numeru działki, obrębu, powierzchni, dlatego też należałoby to uzupełnić, aby możliwe było szybkie określenie potencjalnej możliwość zbycia czy wydzierżawienia danej nieruchomości na rzecz miejscowych rolników. Rozmawiano także na temat czynszów dzierżawnych oraz o warunkach jego umorzenia, a także o zasadach wykupu dzierżawionych gruntów. Na zakończenie tematów związanych z KOWR jego przedstawiciele odpowiadali na zapytania tutejszych rolników dotyczących indywidualnych kwestii.

Następnie Dyrektor ZODR pan Dawid Adamski przedstawił obecnym harmonogram szkoleń na najbliższy czas, wśród których znalazły się:

  1. Szkolenia płatne (m.in.: kurs w zakresie obsługi kombajnów zbożowych, integrowana produkcja roślin, doradztwo  dotyczące ochrony roślin; stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym)
  2. Szkolenia online (m.in.: płatności bezpośrednie – ekoschematy, BHP; Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna; PROW i PS WPR; Normy i wymogi warunkowości; Zasady ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej)

Ponadto poinformował o obowiązkowym szkoleniu dla rolników realizujących Ekoschemat: Dobrostan zwierząt – każdy rolnik, który będzie deklarował powyższą płatność od 2024 roku musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków. Wymóg ten wynika z wytycznych Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Szkolenie takie należy odbyć do końca 2024 roku, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR przez platformę PUE zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W przeciwnym razie nastąpi odmowa płatności w ramach deklarowanego Ekoschematu „Dobrostan Zwierząt”. Przekazał informację o tym, że z najbliższych spotkań ZODR organizuje 11-12.05.br. – Wiosenna wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska oraz 13-15.09.br – Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał Prezes ZIR, który przedstawił przebieg spotkania w Jasionce, gdzie podjęto liczne rozmowy ze stroną rządową poszukując kompromisowych rozwiązań.

<<  powrót