<<  powrót

Dnia 12 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu łobeskiego. W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie – pan Paweł Lisowski oraz panie: Kamila Buczek i Renata Borto,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe Łobez – pani Ewa Cybulska, oraz rolnicy z terenu powiatu łobeskiego.

Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Mirosław Pertkiewicz, po czym oddał głos przedstawicielowi KOWR, który przedstawił  rozdysponowanie gruntów na terenie powiatu łobeskiego, omówił skład i działalność Rady Społecznej oraz odpowiadał na pytania obecnych przedstawicieli rady. Podjęte zostały również tematy związane z procesem przejmowania przez wójtów i burmistrzów parków, a także dróg gminnych, które są dofinansowywane przez KOWR. Rada Powiatowa wraz z przedstawicielami KOWR poruszyła również temat związany z 6 kryterium przetargowym – KRUS, gdzie ostatecznie został przegłosowany wniosek formalny do Zarządu o zamianę tego kryterium.

Następnie głos zabrała przedstawicielka ARiMR, która przedstawiła obecnym realizację wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności z PROW za 2020 rok, a także poinformowała o zakończonych naborach do programów: dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich, gdzie na terenie powiatu łobeskiego złożono 54 wnioski oraz o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego w ramach pomocy de minimis, gdzie na terenie powiatu złożono 147 wniosków.

Na zakończenie dyskutowano na temat działalności Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie suszy oraz wizji lokalnej przeprowadzonej na wybranych uprawach województwa zachodniopomorskiego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
w Puławach. Jednocześnie Rada Powiatowa ZIR wyraziła pozytywną opinię na temat powstania na terenie powiatu łobeskiego (gm. Radowo Małe) stacji meteorologicznej.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót