<<  powrót
logo-zir-wpisy

Spotkanie rozpoczął przewodniczący RP zgodnie z porządkiem obrad. Przedstawił informację z działalności RP Koszalin. Następnie Pan Prezes ZIR Andrzej Karbowy omówił działalność Zarządu (m.in. omówił spotkanie pięciu Zarządów  sąsiadujących województw, na którym zostało podjęte stanowisko dotyczące złej sytuacji w rolnictwie, brak odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Wnioskowaliśmy m.in. o pilne spotkanie z Ministrem Rolnictwa. Tematy, które podnoszone są niezmiennie to m.in. Zielony ład, ekoschematy, dobrostan zwierząt, drastyczne obniżki cen zbóż, wzrost cen produkcji nawozy, paliwo, energia itp. Zarząd pracuje w różnych Komisjach (sejmowych, senackich).

Następnie głos zabrał Wiceprezes  pan Jerzy Mariak z obawą o przyszłość rolnictwa. Nawiązał do roku 2021 pomoc suszowa, 2022 r. pomoc 2,6 tys. szeroko omówił ostatnie spotkanie w Warszawie w MRiRW 18 stycznia. Spadek cen mleka o 30gr/l. Likwidacja m.in. gorzelni, które w jakiś sposób tworzyły łańcuch produkcji w rolnictwie. W kraju było około 960 gorzelni zostało do 40, a był to „ciąg” produkcji – zboża- wywar gorzelnia – zwierzęta. IUNG nie robi rzetelnych badań w przypadku suszy. Nie widzę przyszłości dla małych rolników, aby pozostali na wsi. Następnie pani Anna Rydzkowska – my nie chcemy nic za darmo! Wysiew nawozów od 1 lutego? Dlaczego pomimo wielokrotnego wnioskowania nie został zmieniony termin? Ogranicza się nam produkcję takimi decyzjami ustawowymi.

Pan Zenon Okupski stwierdził, że jest to światowe, świadome niszczenie rolnictwa. Nie widzę innej drogi jak wspólne działania. Nie możemy się dzielić między sobą, bo łatwiej się wprowadza chaos.

Pan Kazimierz Kuligowski przewodniczący RP zadał pytanie na wprost Panu Prezesowi  PZZ Stoisław – ile Pan skupił zboża z Ukrainy? – daję Państwu słowo honoru, że do dnia dzisiejszego nie skupiliśmy ani 1 tony zboża ukraińskiego. Prezes pan Andrzej Karbowy zadał kolejne pytanie, nie kupujemy, a czy Pan przechowuje w PZZ Stoisław  zboża (pszenica) pochodzące z Ukrainy? Odpowiedź jednoznaczna: nie kupujemy i nie przechowujemy.

Następnie Dyrektor KOWR pan Piotr Dziadul przedstawił obecny stan Zasobu w powiecie koszalińskim. Poruszył temat restrukturyzacji m.in. gm. Polanów, gdzie jest biogazownia zasilająca w ciepło połowę miejscowości. Pan Piotr Chmielowicz Kierownik Wydziału KURiG Zasobem KOWR : w powiecie koszalińskim obecnie jest: 17 321 ha w Zasobie. Umowy zawarte są na 15 487 ha. 1830 ha wolnych powierzchni w powiecie koszalińskim w tym w większości to małe działki do 1 ha, które niechętnie są wydzierżawiane przez rolników. Natomiast duże zainteresowanie jest tymi gruntami, które wracają z wieloletnich umów w przypadku nie wyłączenia tzw. „30”.

Wysokość czynszu obecnie jest liczona średnio z  6 miesięcy. Wniosek rolników jest taki, aby naliczenia były z ostatnich 11 kwartałów tak, jak w przypadku  średniej ceny żyta do podatku rolnego.

<<  powrót