<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 5 maja odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Koszalinie zgodnie z porządkiem obrad tj.

– zmiany w ubezpieczeniach, aktualny stan prawny przekazania gospodarstwa w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę

– zmiany dotyczące płatności w 2022 roku, wnioski o dopłatę do nawozów i pomocy „suszowej”

– sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący RP p. Kazimierz Kuligowski witając zaproszonych uczestników. Jako pierwszy zabrał głos Dyrektor KRUS p. Jan Górski, jako gospodarz powitał i podziękował za dotychczasową współpracę. Przedstawił pracowników KRUS, którzy szczegółowo omówili tematy, które interesowały rolników. Robert Rzucidło – Kierownik Wydziału Ubezpieczeń  oraz Tadeusz Sławski – Kierownik Wydziału odpowiadali szczegółowe na pytania rolników. Rozmawiano o zwiększeniu wypłaty „chorobowego” , które już od pierwszego kwartału br. wzrosło. Przejście na emeryturę zostawiając gospodarstwo – nie ma prawnych rozwiązań na dzisiaj. Nie ma nawet projektu regulującego tę kwestię. Pozarolnicza działalność gospodarcza –  przechodząc na emeryturę rolnik pomimo płacenia wysokich składek nie ma dodatku do emerytury (podwójna składka KRUS). W 1991 gdy była tworzona ustawa KRUS były zupełnie inne realia, więc powinniśmy wnosić zmiany. Rolnik pobierając pełną emeryturę po osiągnięciu wszystkich wymogów, może osiągać inne dochody bez ograniczeń. Omawiano również działania dotyczące ubezpieczeń gospodarskich min. sytuację dot. AGRO TUW i innych Towarzystw, które funkcjonują na rynku. Obowiązek ubezpieczenia 50% upraw to m.in.  warunek  prawny ARiMR.  Każde Towarzystwo ubezpiecza ryzyko od wszystkich zjawisk również i suszy. Następnie głos zabrał p. Waldemar Smagieł w zastępstwie za p. Kierownik BP ARiMR. Przedstawił min. zmiany, które nastąpiły w tym roku we wnioskach o płatności obszarowe np. ugór z uprawą ale tylko jarą. Obowiązuje tytuł prawny do wszystkich gruntów, na które rolnik wnioskuje o płatność. Przy ubezpieczeniu upraw istnieje możliwość opłacenia składki za zgodą ARiMR z puli dopłat bezpośrednich – rolnik może złożyć taką zgodę i wniosek do BP ARiMR (wzór umowy jest na stronie ARiMR). Wniosek o dopłaty nawozowe można składać do 16 maja, ponieważ prawdopodobnie termin zostanie przedłużony tak jak o płatności obszarowe. Prezes ZIR – omówił drogę „walki” z suszą od maja 2021 – całą ścieżkę, wizyta zespołów, próby zatwierdzenia suszy, którą wylicza Instytut Ekonomiki i IUNG. Obowiązujący KBW powinien zostać zmieniony, ponieważ zapotrzebowanie na wodę dla poszczególnych roślin również się zmieniło.

<<  powrót