<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 29.05.2024r. w Drzewianach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu koszalińskiego.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Powiatowej Danuta Lebioda. Przywitała przybyłych zaproszonych gości.

Następnie pogratulowała Pani Hannie Obławskiej laureatce w konkursie pn.: ”Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce”. Pani Hanna Obławska krótko opowiedziała o swojej działalności.

W spotkaniu uczestniczyła RP PIR Kościerzyna więc Pani Przewodnicząca RP Danuta Lebioda poprosiła o krótką prezentację każdego zaproszonego na spotkanie.

Przedstawiła porządek obrad:

  1. Aktualne rozdysponowanie gruntów, tworzenie OPR.
  2. Zmiany dotyczące wypełniania wniosków w kontekście „Zielony ład” (np. ekoschematy) w kampanii 2024, ekologia, dopłaty do zbóż i inne.
  3. Rehabilitacja dla rolników, dla emerytów rolników oraz dla dzieci rolników.
  4. Sprawy ogólne.

Pierwszy tematem  jaki omawiano to rozdysponowanie gruntów na terenie powiatu Koszalin. Jako pierwszy zabrał głos Pan Piotr Chmielowicz – KOWR Koszalin, przekazał, że czekają na nowe rozporządzenia dotyczące rozdysponowania gruntów, sposobu przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów na OPR. Ważne jest aby zachować produkcję zwierzęcą. Członek RP PIR przedstawił jak wygląda  sposób rozdysponowania gruntów na terenie powiatu Kościerzyna woj. pomorskie.

W sprawie OPR wypowiedział się również Pan Dyrektor KOWR Koszalin twierdząc, że na dzierżawy na OPR będą przeprowadzane  przetargi ofertowe.

Pan Prezes ZIR Andrzej Karbowy poinformował , że w sprawie OPR  odbędzie się spotkanie na szczeblu krajowym.

Następnym tematem jaki omawiano to zmiany dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty. Bardzo szczegółowo omówił ten temat Pan Kierownik BP ARiMR Waldemar Smagieł.

Pani Przewodnicząca podziękował Panu kierownikowi za współpracę z BP ARiMR Koszalin. Poruszono również temat TUZ – ZIR jako pierwsza zgłosiła ten problem do MRiRW .Na koniec swojej wypowiedzi Pan Waldemar Smagieł szczegółowo omówił zmiany we wnioskach programowych – 30% najwięcej w skali kraju.

Kolejny temat to KRUS – formy wypoczynku dla rolnika, rolnika emeryta i dzieci rolników.  Pan Dyrektor KRUS OR Koszalin wyjaśnił, ze jeśli chodzi o rolników emerytów to mają bardzo mało limitów , a chętnych jest sporo. Natomiast jeśli chodzi o dzieci to mają niewykorzystane środki chociaż dysponują bezpłatnym wypoczynkiem. W tym roku złożono 13 wniosków , a zakwalifikowano 11. – to bardzo mało.

Następnie głos zabrał Prezes ZIR Andrzej Karbowy w temacie suszy. Poinformował o spotkaniu z Ministerstwem Rolnictwa i IUNG Puławy dotyczącym aplikacji susza w którym brał udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz  i z – ca Dyrektora ZIR p. Paweł Chyt. Minister Rolnictwa poinformował, że rozważy czy oprócz aplikacji będzie powołana komisja szacująca suszę. ZIR dofinansowała stacje meteo w naszym województwie aby służyły rolnikom, aby te stacje były włączone do określenia stanu suszy. Problem jest również z określeniem nasłonecznienia co należy włączyć do określenia stanu  suszy..

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót