<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 13 kwietnia 2023 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu koszalińskiego.

Posiedzenie rozpoczął od powitania przewodniczący RP pan Kazimierz Kuligowski.

Tematyka spotkania:

  1. Realizacja dopłat obszarowych za 2022 rok, informacja dotycząca wypełniania wniosków w kontekście „Zielony Ład” (np. ekoschematy), programy pomocowe na czas przejściowy – ARiMR i ZODR;
  2. Zmiany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – KRUS;
  3. Sprawy ogólne.

Jako pierwszy przedstawiciel ARiMR podsumował realizację dopłat za 2022 rok oraz omówił tzw. ekoschematy jako dodatkowe wsparcie dobrowolne dla rolnika i wykraczające ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości. Poinformował, że w ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

  • obszarami z roślinami miododajnymi
  • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
  • biologiczną ochroną upraw
  • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych
  • dobrostanem zwierząt
  • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi

Omówione zostały również normy GAEC do spełnienia czyli praktyki dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, które są połączeniem i uzupełnieniem znanych do tej pory rolnikom zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance) i zazielenienia. Do tej pory za te działania przysługiwała dodatkowa płatność. Jednak według nowych zasad są to obowiązki od spełnienia, których będzie zależało, czy dopłaty otrzymamy w pełnej wysokości, czy też nie.

Następnie przedstawiciel ZODR poinformował o stanie osobowym doradców pomagających w wypełnianiu wniosków oraz zachęcał rolników do wcześniejszego składania tych wniosków.

Na zakończenie posiedzenia przedstawicielka KRUS przedstawiła zmiany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz poinformowała o możliwości skorzystania z rehabilitacji leczniczej oraz turnusów regeneracyjnych. Od 1 stycznia 2023 roku z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać również i osoby uprawnione  do emerytury rolniczej, w celu poprawy ich stanu zdrowia. KRUS w okresie wakacji letnich organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót