<<  powrót

   Dnia 29.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu Koszalin.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Pan Kazimierz Kuligowski, który powitał  zebranych członków Rady Powiatowej. Przedstawił porządek obrad. Następnie przekazał informację z działalności Rady Powiatowej za rok 2021. Poinformował również o podjętym stanowisku o bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie przez Walne Zgromadzenie ZIR, które odbyło się 15 grudnia 2021 roku. Podczas dyskusji członkowie Rady Powiatowej wnioskowali o różne formy pomocy dla rolników spowodowanych spadkiem dochodów i rosnącymi cenami. W końcowej części spotkanie szeroko omówił działania Zarządu ZIR.

<<  powrót