<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 23 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu kołobrzeskiego. Posiedzenie otworzył przewodniczący pan Lech Bany, po czym przedstawił tematykę spotkania.

W pierwszym temacie przedstawione zostały wnioski dotyczące sprzedaży gruntów rolnych i wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. Oba wnioski zostały zaakceptowane pozytywnie przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu.

Członkowie również rozpatrzyli wniosek ZODR w Kołobrzegu o dofinansowanie wyjazdu do Barzkowic na wystawę ogrodniczo-pszczelarską.

W omawianym punkcie dotyczącym szkód łowieckich w rolnictwie członkowie rady powiatowej wnioskują, aby Zarząd ZIR bardziej zdecydowanie podjął działania nad wypracowaniem metod do oceny szkód w uprawach, które będą oddawać rzeczywisty poziom strat i mechanizm automatycznego zatwierdzania i wypłat utraconych dochodów, chociażby na wzór stosowanych w Niemczech. Rada również wnioskuje do Zarządu ZIR o podjęcie rozmów z Łowczymi Okręgowymi o bardziej intensywne działania kół łowieckich dotyczące ochrony upraw rolniczych zwłaszcza w okresie zakazu polowań poprzez odstraszanie, grodzenie lub inne formy przy współpracy z rolnikami.

Przy analizie odbywających się przetargów członkowie zwracali uwagę na bardzo długi okres rozpatrywania i ogłoszenia dzierżawcy co skutkuje przetrzymywaniem dużych kwot wpłacanych wadium na kilka działek, a w okresie upraw wiosennych jest to niezwykle dotkliwe. Zarząd ZIR powinien wraz z Dyrektorami Oddziałów KOWR przeanalizować te uwagi i czy można ten proces usprawnić, żeby był bardziej przyjazny rolnikowi.

Członkowie rady podkreślali również na lekceważące traktowanie rolników i rolnictwa przez Rząd RP w sprawie zatwierdzenia pomocy suszowej, przeciwdziałania nadmiernej inflacji, wydawania rozporządzenia dotyczącego ustalania zasad umarzania czynszów przez KOWR, zapewnienia trwałości produkcji.

<<  powrót