<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 15.12.2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu kołobrzeskiego.

Zgodnie z porządkiem obrad:

  1. Podsumowanie działalności RP ZIR w Kołobrzegu
  2. Informacja z realizacji płatności – ARiMR.
  3. Informacja o zadaniach realizowanych przez PZDR w Kołobrzegu.
  4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Pan Lech Bany przywitał obecnych członków Rady Powiatowej oraz przybyłych gości.

Omówiono poszczególne tematy posiedzenia. Z Sali padło dużo pytań na które przedstawiciele instytucji chętnie udzielili odpowiedzi. Pan Przewodniczący podziękował za bardzo dobrą współpracę instytucjom okołorolniczym na terenie powiatu Kołobrzeg.

Następnie przedstawił informację z prac podjętych przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Podsumował pracę Rady za rok 2022 orz przedstawił plan pracy na rok 2023.

Na zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz noworoczne.

<<  powrót