<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zgodnie z porządkiem obrad:

  1. Omówienie aktualnego stanu zasobu gruntów rolnych w powiecie kołobrzeskim z przeznaczeniem na potrzeby rolników indywidualnych – KOWR
  2. Informacja z realizacji płatności obszarowych i programów prowadzonych przez ARiMR.
  3. Omówienie najważniejszych zmian, które czekają nasze rolnictwo – PZDR w Kołobrzegu.
  4. Informacja z działalności Zarządu i Rady Powiatowej ZIR.
  5. Wolne wnioski.

Spotkanie otworzył przewodniczący RP p. L. Bany. Tematy spotkania zostały zatwierdzone jednogłośnie. Jako pierwszy zabrał głos p. Grzegorz Starczyk Wójt Gminy Dygowo – „znajdujemy się w naszej nowej świetlicy, która powstała na rzecz mieszkańców Włościbórz. Mam zaszczyt współpracować na co dzień z rolnikami i znam dobrze problemy rolnictwa”. W związku z licznymi obowiązkami, życząc owocnych obrad, p. Wójt opuścił spotkanie, zaznaczył jednak, że jest otwarty na współpracę.

Ocena współpracy pomiędzy Izbą, a KOWR jest postrzegana dobrze, pomimo czasami różnicy zdań. Jeśli pojawiają się jakieś problemy jesteśmy pewni, że zrobimy wszystko, aby dalsza współpraca była również dobra. Następnie p. Piotr Chmielowicz  przedstawił dane dot. gruntów w powiecie kołobrzeskim. 573 ha grunty wolne – są to w większości niewielkie powierzchnie do 1 ha. Pan L. Bany – czy KOWR w tej sytuacji zabezpieczył ten obszar (majątek). KOWR nie odzyskał majątku nie ma narzędzi aby cokolwiek zabezpieczył, to jest we władaniu dalej dzierżawcy. Podczas podpisania umowy jest wykaz nieruchomości i sprzętu (gorzelnia) i KOWR w momencie powrotu dzierżawy do Zasobu może jedynie sprawdzić.

W dyskusji podnoszono tematy dot. m.in. tego, że  KOWR nie monitoruje na bieżąco swoich dzierżaw gdzie dochodzi do degradacji zwłaszcza budynków, czy KOWR sprzedaje grunty dla rolników dzierżawiących grunty?. Rolnicy mogą składać wnioski o wykup w ramach pierwszeństwa nabycia, zgodę wydaje MR. Znamy zasady RODO, ale żeby właściwie ocenić i wydać sprawiedliwą ocenę przy wydaniu opinii jako ZIR, powinniśmy mieć więcej danych dot. wnioskodawcy. Pracujemy nad tym, aby w zapytaniach był podawany nabywca, dzierżawca (dane osobowe) nie tylko nr działek.

Wnioskowaliśmy o system 11 kwartałów do wyliczenia czynszu przez KOWR

Rada Społeczna przy Dyrektorze KOWR – funkcjonuje do marca br.

Wielu rolników zgłasza uwagi do kryteriów czy jest możliwość zmiany kryteriów?

Są prowadzone rozmowy i być może teraz przy zmianie składu Rad Społecznych będzie możliwość zmian kryteriów.

ARiMR – p. kierownik BP Siemyśl przedstawiła stan obsługi wniosków. Ogółem w BP jest 2798 spraw. Jest na bieżąco poprawiana aplikacja IRZ, BP dodatkowo realizuje działania np.: pomoc rodzinie, pomoc suszowa itp. bo to były sprawy terminowe, materiał siewny – na ten moment jako ARiMR nie jesteśmy przygotowani na odpowiedzi co do nowych programów i obsługi. Czekamy na konkretne rozporządzenie (akty prawne).

ZODR – p. kierownik PZDR Kołobrzeg – nowe systemy płatności – system warunkowości plus ekoschematy (dwie płatności). Zaczynają być prowadzone szkolenia w przybliżeniu tych nowych systemów płatności. Szkolenia – harmonogram podany na stronie ZODR. Będzie możliwość wysiewu nawozów od 1 lutego 2023 roku. Czekamy na ogłoszenie rozporządzenia.

Folia rolnicza – program nie funkcjonuje w gminach.

Jesteśmy podzieleni pomimo, że wszyscy jesteśmy rolnikami i to bez względu na przynależność polityczną powinniśmy razem upominać się o byt naszych rodzin.

Jedynym działaniem rolników powinno być zablokowanie np. Urzędów Wojewódzkich  w całym kraju na zasadzie utworzenia komitetu protestacyjnego na czele, którego stanie osoba „X”, jednakże bez porozumienia wszystkich związków, które mają prawo do protestów będziemy dalej się dzielić.

<<  powrót