<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 4 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu kamieńskiego. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, między innymi: pan Józef Malec – Starosta kamieński, panie: Magdalena Demkowska – kierownik BP ARiMR w Golczewie, Urszula Skinder oraz Marta Sobczak, pan Przemysław Kośmider – KOWR, pan Władysław Bieniek – Członek Zarządu  Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Pan Andrzej Caban – przewodniczący Rady Powiatowej rozpoczął obrady od powitania wszystkich zgromadzonych, po czym oddał głos przedstawicielce ARiMR pani Magdalenie Demkowskiej, która rozpoczęła od najważniejszych zmian w dopłatach za rok 2024. Wśród których są zmiany: dotyczące warunkowości norm GAEC,  w zakresie płatności dla młodych rolników, w zakresie płatności związanych z produkcją zwierzęcą, w zasadach przyznawania dopłat spółdzielniom, w zakresie ekoschematów obszarowych, w zakresie interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, w zakresie interwencji rolnictwo ekologiczne, w zakresie interwencji leśnych i zadrzewieniowych, w zakresie płatności ONW.

Następnym omawianym tematem było omówienie stanu realizacji, poinformowano iż od 15 marca br. można się starać o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych ramach kampanii 2024. O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na PUE. Wnioski o przyznanie dopłat wraz z załącznikami są przyjmowane do 15 maja 2024 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1 proc.

Kolejnym tematem było omówienie zasobu gruntów rolnych do rozdysponowania w powiecie kamieńskim na rok 2024, który przedstawił przedstawiciel KOWR pan Przemysław Kośmider. Na terenie powiatu do rozdysponowania było 10.500 ha, z czego 9.200 ha rozdysponowano w dzierżawie, natomiast obecnie zostało 1.300 ha. Obecnie przygotowywanych w procedurze przetargowej jest 410 ha. Najwięcej gruntów jest na terenie gm. Kamień Pomorski oraz gm. Świerzno. Jeśli chodzi o przedłużenie umów, to w tym roku planowana jest restrukturyzacja 290 ha. Przypomniana została informacja, że od 30 kwietnia 2016 r., sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa została wstrzymana, za wyjątkiem m.in.: nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha. Jednakże, w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi, Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnych powyżej 2 ha. W następnej kolejności rozmawiano na temat rozwijania gospodarstw przez młodych rolników, a także o funkcjonowaniu Rad Społecznych przy KOWR. Na zakończenie tematu związanego z KOWR kamieńscy przedstawiciele ZIR  ponownie zgłosili chęć organizacji spotkania rolników i dzierżawców powiatu z przedstawicielami KOWR. W powyższej sprawie chęć pomocy zadeklarował również pan Starosta, który poprosił o to, aby nie było podziału wśród rolników, żeby mówili jednym głosem.

Kolejno dyskutowano na temat protestów rolników, w których również brali czynny udział przedstawiciele kamieńskiej rady powiatowej. Pan Władysław Bieniek – członek Zarządu ZIR przekazał informację, że właśnie dnia 4 kwietnia br. w czasie trwania spotkania protesty przybrały inną formę niż dotychczas, tym razem są to pikiety pod biurami posłów i senatorów, ponieważ postulaty rolników w większości nie zostały zrealizowane.

Na zakończenie członkowie rady powiatowej porozmawiali na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, po czym przewodniczący pan Andrzej Caban podziękował wszystkim za merytoryczne spotkanie i za przybycie.

<<  powrót