<<  powrót
logo ZIR

W dniu w dniu 26 lutego 2024r. w Urzędzie Gminy w Baniach odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR w Gryfino. W spotkaniu wzięli udział członkowie rady powiatowej, rolnicy oraz zaproszeni goście: Jarosław Rzepa – poseł na sejm, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Baniach – Pan Rafał Scisłowski, Dyrektor KOWR OT Szczecin – Pani Justyna Jakubowicz-Dziduch oraz Zastępca Dyrektora KOWR OT Szczecin Pan Jarosław Staszak.

Pan Dariusz Ruszczycki – Przewodniczący Rady Powiatowej powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu i rozpoczął obrady.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jarosław Rzepa, który przedstawił aktualne działania rządu w rolnictwie: Dopłata do kukurydzy – nabór wniosków do 29 lutego –  przeznaczono 1 mld zł, nabór wniosków suszowych nabór od 29 lutego – przeznaczono 1 mld zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad propozycjami, które mogłyby trafić do rolników, są przewidziane kredyty płynnościowe. Przepisy odnośnie zielonego ładu w sprawie ugorowania są w tym roku zawieszone. Musimy zrobić krok w tył, musi nastąpić zmiana Zielonego Ładu w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Kolejna rzecz, o której się mówi, to uruchomienie skupu interwencyjnego, jest ogromna ilość produktów, które zalegają. Musimy zrobić miejsce w magazynach, pieniądze na ten pomysł już są, teraz tylko pracujemy technicznie nad sposobem uruchomienia.

Pan poseł powiedział,  że Ministerstwo rozumie, solidaryzuje się i mocno pracuje aby te wszystkie postulaty były w jak największym stopniu spełnione, potwierdził również, że stawka podatku rolnego ma pozostać na poziomie roku ubiegłego.

Następnie Pan kierownik z BP ARiMR w Baniach omówił realizację płatności obszarowych za rok 2023. Ok 42% decyzji zostało już wydanych. Poinformował również, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało już stawki obowiązujące na ten rok. Ok 280 rolników ma możliwość złożenia wniosku o dopłatę do kukurydzy, płatność ta ma być w sumie od razu. Biuro pracuje obecnie w wydłużonych godzinach.

Kierownik BP ARiMR na koniec poinformował, że nie ma jeszcze rozporządzenia ws pomocy suszowej, nie ma jeszcze wzoru wniosku i trzeba czekać.  Podziękował za wysłuchanie.

Następnym punktem było przedstawienie informacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie.

Pani Dyrektor przywitała się z uczestnikami spotkania, powiedziała, że na ten moment buduje swoją wiedzę, kompetencje i poznaje problemy. Poprosiła Pana Jarosława Staszak- swojego zastępcę o zreferowanie tematu oraz o kierowanie pytań do niego, a następnym razem postara się już sama referować.

Pan Staszak powiedział, że zostały podjęte rozmowy z MRiRW na temat czynszów dzierżawnych. Dyrektor Generalny złożył wniosek do Ministra. Decyzja ma być w tym tygodniu, jeśli będzie pozytywna,  a ktoś opłaci już czynsz to różnicę otrzyma z powrotem,. To ważne aby wiedzieć, że należy opłacić.

Zgodnie z rozporządzeniem możemy ubiegać się o odroczenie płatności, ale wniosek musi być złożony przed terminem płatności, należy wtedy dołączyć protokoły strat, lub kalkulacje. Są też osoby, które zalegają już dłuższy okres czasu, też mogą składać wniosek o odroczenie lub restrukturyzację czasu spłaty, również osoby, które kupiły nieruchomość mogą ubiegać się o odroczenie raty spłaty/ wtedy ta rata jest przekładana na koniec okresu kredytowania.

Pomoc jaką możemy udzielić jest w ramach pomocy de minimis na dzień dzisiejszy, obecnie ten limit krajowy wygląda tak, że już 80% pomocy na rok 2024 jest wykorzystane, jak ktoś potrzebuje to niech już składa, zanim limit się wyczerpie.

Bardzo ważna informacja – każdy rolnik może sprawdzić po peselu na stronie Ministerstwa Rolnictwa ile wykorzystał pieniędzy z de minimis

Pan J. Staszak również powiedział, że ważne jest jak pomoc suszowa będzie traktowana czy z de minimis czy jakoś pomoc krajowa- jeśli z de minimis to nikt nie dostanie, bo limit się wyczerpie.

Członek Rady również powiedział, że tzw. kredyty 2% one również są z pomocy de minimis, i nagle rolnik się dowie, że nie dostanie zwrotu tej różnicy procentów, ponieważ limit został wyczerpany.

Następnie Pan Staszak przedstawił, jakie przetargi są planowane w najbliższym czasie w danych gminach.

Następnie członkowie rady wyrazili swoje zdanie co do aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz organizowanych protestów, w których biorą czynny udział oraz złożyli kilka wniosków do Zarządu ZIR.

Na koniec posiedzenia Pan Dariusz Ruszczycki podziękował za przybycie oraz zakończył spotkanie

<<  powrót