<<  powrót

W dniu 18 grudnia 2023r. w Świetlicy Wiejskiej w Czarnowie odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR w Gryfino. W spotkaniu wzięli udział członkowie rady powiatowej oraz Zastępca Dyrektora KOWR OT Szczecin Pan Jarosław Staszak.

Pan Dariusz Ruszczycki – Przewodniczący Rady Powiatowej powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu. Pogratulował członkom wyboru do rady powiatowej i rozpoczął obrady.

Pan Jarosław Staszak również pogratulował wyborów wszystkim członkom izby, tego, że zostali reprezentantami środowiska rolniczego. Następnie omówił poszczególne gminy w powiecie Gryfino oraz możliwy zasób gruntów do rozdysponowania w 2024r.

Ważną sprawą jest również fakt, że wszystkie wnioski o obniżenie/umorzenie czynszu dzierżawnego za rok 2023 były odrzucane, z powodu tego, że aplikacja nie działała. Obecnie gdy już funkcjonuje należy złożyć ponownie wniosek wraz z załączoną kalkulacją lub protokołem strat.

Minimalnie musi to być 15 % strat, natomiast drugim elementem odrzucenia wcześniejszych wniosków było wyczerpanie środków z pomocy de minimis.

Od 1 stycznia 2024r. będzie uruchomiony, i wtedy można zacząć składać wnioski wraz z kalkulacją lub protokołem strat.

Bardzo ważne jest aby ten czynsz najpierw zapłacić, i jeśli będzie decyzja pozytywna, środki te zostaną zwrócone na konto rolnika, lub zabezpieczone na poczet przyszłej raty. Jeśli rolnik nie zapłaci czynszu i będzie czekał na decyzje będą naliczane odsetki.

Nowością w przepisach jest fakt, że czynsz dzierżawny będzie inaczej naliczany od nowego roku, sposób naliczania będzie związany z kwotą za tonę pszenicy z ostatnich 11 kwartałów – nawet w umowach, które już trwają, będzie zmieniany czynsz ponieważ jest to przepis ustawowy, czyli wyższy niż ten wynikający z umowy i KOWR musi go zastosować. Również w przypadku płacenia rat za zakupioną ziemię i odroczeniem rat, warto się zastanowić, czy jest to korzystne dla rolnika.

Następnie członkowie rady zawnioskowali do Zarządu ZIR w sprawach kredytów preferencyjnych oraz kiszonki na kukurydzę.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót