<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 15 września  2022r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Banie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej w Gryfinie. Tematyką posiedzenia było rozdysponowanie gruntów oraz przetargi na terenie powiatu gryfińskiego w szczególności informacja dotycząca gruntów Spółki Babinek, stan realizacji dopłat – ARiMR oraz zaprezentowanie firmy Agrotrade sp. z o.o.

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatowej ZIR w Gryfinie podziękował za przybycie i powitał zebranych członków rady oraz zaproszonych gości. Następnie przeszedł do odczytania porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag.

Prowadzący spotkanie oddał głos przedstawicielowi firmy Agrotrade sp. z o.o., który przedstawił swoją firmę. Spółka głównie zajmuje się skupem zbóż i specjalizuje się w transporcie morskim. Działa od 2016 roku głównie na obszarze Polski Zachodniej. Współpracuje zarówno z rolnikami indywidualnymi, jaki i firmami z branży zbożowej w kraju i zagranicą. Zaopatruje w rzepak i zboża: olejarnie, mieszalnie pasz, fermy, porty w Polsce i w Niemczech. Dostarcza towar transportem drogowym, rzecznym i morskim. Działalność firmy jest zgodna z europejskim systemem GMP Plus, co potwierdzają posiadane certyfikaty.

Następnie głos zabrał Pan Paweł Grobelny – Zastępca Dyrektora ARiMR OR w Szczecinie, który serdecznie zaprosił na webinarium dot. dopłat, które odbędzie się 08.09 i jest dostępne dla każdego. Można je odsłuchać w dowolnej chwili. Pan Przemysław Kozak – kierownik ARiMR przedstawił stan zrealizowanych dopłat. Wszystkie wnioski dot. nawozów zostały przez Oddział już rozpatrzone ale w związku z brakiem środków finansowych nie wszyscy rolnicy otrzymali jeszcze przelewy. Rekompensaty za suszę i inne klęski wypłacane są głównie w ramach de minimis (takich wniosków jest najwięcej), ze środków publicznych w mniejszym stopniu (30% strat z de minimis, powyżej środki publiczne). Na dzień dzisiejszy środków z de minimis wystarczy niemniej jednak gdyby doszło do sytuacji, że limit zostanie wyczerpany, płatności zostaną wypłacone w nowym roku z nowego limitu. Pani Marta Kobrzyńska-Chudzik ARiMR – przedstawiła informacje na temat programu wymiany eternitu.

Dodatkowo dyskutowano o wprowadzonych ekoschematach. Nie ma jeszcze rozporządzeń dot. ekoschematów., dlatego być może rok 2023 będzie rokiem przejściowy gdyż jest już wrzesień i rolnicy nie wiedzą jakich dokonać zasiewów ze względu na brak informacji szczegółowych.

W kolejnej części głos zabrał Zastępca Dyrektora KOWR p. Paweł Lisowski, który odczytał dane dotyczące wydzierżawionych i wolnych gruntów na terenie powiatu gryfińskiego. Poprosił także aby osoby zainteresowane kupnem mniejszych nieruchomość kontaktowały się  z KOWR OT, gdyż na wniosek zainteresowanego KOWR może przeznaczyć taką nieruchomość do sprzedaży. Ponadto przedstawił listę spółek, którym w najbliższym czasie kończą się umowy dzierżawy.

Następnie rozpoczęto dyskusje na temat spółki Babinek i kończącej się umowy dzierżawy. Decyzje o przedłużeniu um. podejmie w tym przypadku DG KOWR. Opinia IR jest w tym przypadku jest niezmiennie negatywna – należy nie przedłużać umowy dzierżawy w całości.

Na koniec posiedzenia Pan Przewodniczący poinformował o zaproszeniu ze strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która organizuje spotkanie RP w Turku na terenie powiatu gryfińskiego, na które cała rada została zaproszona. Spotkanie odbędzie się 13.10.br. w miejscowości Włodkowice o godz. 13:00.

<<  powrót