<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 25 stycznia 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu drawskiego.

Przewodniczący RP pan Stanisław Baliński powitał przybyłych członków rady oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli: pan Stanisław Cybula – starosta drawski, pan Waldemar Włodarczyk – wicestarosta drawski, przedstawicielka PZDR Drawsko Pomorskie – pani Agnieszka Przeorska, pan Robert Ziółkowski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska oraz pan Mirosław Ignaszak – wiceprezes Zarządu ZIR.  

Spotkanie poprowadzono według następującej agendy:

  1. Omówienie sytuacji w rolnictwie przez członków rady powiatowej w poszczególnych gminach powiatu drawsko pomorskie
  2. Zaplanowanie i przygotowanie tematów na spotkanie z rolnikami powiatu drawsko pomorskie
  3. Sprawy różne, wnioski.

Na wstępie przewodniczący pan Stanisław Baliński podsumował akcję protestacyjną jaka została przeprowadzona na terenie powiatu drawskiego. Jednocześnie należy podkreślić, że dnia 24 stycznia protestowali rolnicy z całej Polski, a także z Europy. Rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu i ekoschematów, których realizacja jest dużym obciążeniem dla rolników oraz zmianę prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej, która niszczy polskie rolnictwo. Rolnicy domagają się również wprowadzenia ograniczeń w napływie wrażliwych towarów z Ukrainy tj. zboże, cukier, drób, jaja oraz owoce miękkie. Jest to bardzo istotna sprawa, ponieważ polscy rolnicy nie wytrzymają konkurencji w stosunku do rolnictwa ukraińskiego. Przyczyny protestów należy również upatrywać w braku opłacalności produkcji, a przez wzgląd na porę roku rolnikowi potrzeba funduszy na pokrycie kosztów zakupu nawozów, środków ochrony roślin czy paliwa. Ważnym aspektem jest również ograniczanie produkcji zwierzęcej i roślinnej poprzez nakładanie kolejnych obostrzeń środowiskowych, a także rozdzielenia produkcji roślinnej i zwierzęcej przy szacowaniu strat w gospodarstwach hodowlanych (susza).

W dalszej części obrad członkowie dyskutowali na temat związany z zeszłoroczną suszą. Szacowanie strat w uprawach rolnych, które odbywało się także za pomocą komisji szacującej stało się kłodą rzuconą pod ich nogi. Działanie aplikacji pozostawia wiele do życzenia, dlatego też członkowie rady uznali, że aplikacja jest niesprawiedliwa i nie ocenia strat związanych z suszą. Dodatkowo należałoby zweryfikować protokoły suszowe oraz działanie samej aplikacji, a także poznać na jakiej podstawie wyliczane były straty. Rada powiatowa wskazuje, aby obniżony został pułap strat w uprawach kwalifikujących się do uzyskania pomocy z 30% średniej rocznej produkcji roślinnej na 10%, a także aby wprowadzony został tryb odwoławczy.

Następnie poruszony został temat stawki podatku rolnego, który w tym roku został znacznie podwyższony, a także sposób naliczania czynszu dzierżawnego, który ustalany ma być na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, co spowoduje, że rolnicy otrzymają wyższe kwoty do zapłaty za dzierżawę z KOWR. Dlatego też członkowie rady powiatowej proponują, aby odrzucić w wyliczeniach skrajne wielkości najwyższej i najniższej ceny skupu pszenicy.

Temat obowiązku ugorowania 4% gruntów rolnych również został omówiony. Biorąc pod uwagę wysokie koszty produkcji i niskie ceny płodów, które stawiają gospodarstwa na granicy ich rentowności należy odejść od tego obowiązku. Poruszona została również sprawa zwierzyny chronionej, gdzie członkowie rady powiatowej stanowczo sprzeciwiają się dalszemu prowadzeniu hodowli zwierzyny chronionej (tj. żubrów, wilków i rysi), a także zwracają uwagę na rozbieżności terminów szacowania strat upoważnionych do tego organów.

Obrady zakończyły się zaplanowaniem, ustaleniem tematyki i trybu zapraszania na spotkanie rolników z powiatu drawskiego.

<<  powrót