<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 07.12.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Drawsko Pomorskie, które otworzył przewodniczący p. Stanisław Baliński. Zgodnie z porządkiem obrad powitał przybyłych na spotkanie gości, radę i rolników. Głównym tematem i niepokojącym na terenie gm, Kalisz jest wielkość odwołań szacowań szkód łowieckich.

Ustawa reguluje sposób szacowania ale w ostatnim czasie na terenie gminy Kalisz Pomorski było osiem w tym sześć odwołań w stosunku do jednego KŁ. Za szkody odpowiada zarządca terenu. Dlaczego aż sześć i to w stosunku do tego samego Koła? Przewodniczący RP przedstawił zasady szacowania na tym terenie, gdzie szacował również RDOŚ i tu rolnicy nie mają zastrzeżeń. Głównym problemem jest brak porozumienia pomiędzy KŁ a RDOŚ co do terminu wspólnego szacowania. Ostatnie szacowania wskazują na duże rozbieżności w przypadku, gdzie uszkodzone uprawy były spowodowane przez zwierzynę łowną i chronioną. Rozbieżność jest również w terminach szacowań. Koła Łowieckie mają siedem dni a RDOŚ trzydzieści. Jednakże RDOŚ nie widzi problemu wspólnego szacowania wstępnego. W tej sytuacji rolnik godząc się na wyniki takiego szacowania nie będzie miał powodów do podejmowania decyzji o odwołaniu się. Deklaracja wspólnych szacowań przez KŁ i RDOŚ została przyjęta w obecności rolników.

 Burmistrz Kalisza odniósł się do problemu szkód w gminie, która jest bardzo lesista, mając nadzieję, że zostanie wypracowany konsensus. Jest strona łowiecka, która w 100% zaszczyciła spotkanie i po wysłuchaniu wszystkich stron będzie możliwość porozumienia z korzyścią dla rolników. Spotkanie w takiej formie pozwoliło na przedstawienie wszelkich uwag pod adresem Kół Łowieckich a zwłaszcza jednego. Czynnik ludzki to podstawa wszelkich szacowań. Rozmawiano również o zagrożeniu ze strony wilka i łosia.

– p. Bogdan Bil, Przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu przedstawił ofertę o możliwości zagospodarowania odpadów jakimi są komunalne osady ale przetworzone w rolnictwie, sadownictwie. Stosując produkt  organiczno – mineralny środek poprawiający właściwości gleby, który odkwasza, odżywia i użyźnia, można zwiększyć również plony.

WNIOSEK: zmienić rozporządzenie, na którym pracuje RDOŚ i mając termin szacowania do 30 dni a w przypadku KŁ jest 7 dni. Stąd następuje brak wspólnego szacowania przy szkodach zwierzyny łownej i chronionej zachowując wskazane terminy

<<  powrót