<<  powrót
logo-zir-wpisy

Posiedzenie Rady Powiatowej Drawsko Pomorskie otworzył przewodniczący p.  Stanisław Baliński. Zgodnie z porządkiem obrad powitał przybyłych na spotkanie gości, radę i rolników.

Pierwszym tematem jaki omawiano był powrót ziemi do zasobu – ile ziemi wróciło do zasobu i w jaki sposób ją rozdysponowano? Rolnicy pytali głównie o zasób w gminie Kalisz Pomorski.

Pan Dyrektor KOWR Marek Gil wyjaśnił, że ziemia będzie rozdysponowana w przetargach ofertowych na dzierżawy, a część przeznaczona na tworzenie OPR –ów, działki będą wynosiły około 20 ha, również w gminie Drawsko Pomorskie będzie do rozdysponowania 760 ha.

Rolnicy zadawali pytania dotyczące punktacji przy przetargach ofertowych. Najwięcej zastrzeżeń budzą punkty za ubezpieczenie w KRUS.

Bardzo dokładnie wyjaśnił ten problem Pan Prezes ZIR Andrzej Karbowy twierdząc, że warto przeanalizować również te pozostałe punkty bez KRUS. Poinformował, że to Rada Społeczna decyduje w jaki sposób mają być rozdysponowane punkty.

Pan Wojciech Malec – członek Rady Społecznej poprosił o propozycję rolników, żeby przedstawić je na posiedzeniu Rady Społecznej KOWR.

Z–ca Dyrektora KOWR poinformował, że KOWR przygotowuje swoje propozycje dotyczące punktacji przy przetargach ofertowych.

Pan Prezes ZIR Andrzej Karbowy spytał o szczegóły i zasady tworzenia OPR – ów. Stwierdził, że członkowie Izby Rolniczej będą czynnie uczestniczyć w konsultacjach dotyczących tworzenia OPR.

Kolejne pytanie z sali dotyczyło naliczania czynszu dzierżawnego – Pan Dyrektor KOWR poinformował , że jest przygotowywane nowe rozporządzenie dotyczące naliczania czynszu dzierżawnego.

Przedstawiciel KOWR wyjaśnił również w jaki sposób i jakie dokumenty muszą złożyć rolnicy ubiegający się o ulgi w związku ze stratami jakie ponieśli

 w wyniku suszy w naliczaniu czynszu. Poinformował, że oprócz faktury należy złożyć oświadczenie ile rolnik ma wykorzystanych środków w ramach pomocy de minimis.

W KOWR straty suszowe dotyczą tylko produkcji roślinnej.

Pan Wojciech Malec poprosił przedstawicieli KOWR o spotkanie z rolnikami podczas restrukturyzacji gruntów przed podziałem geodezyjnym.

Następnie omówiono kolejny temat spotkania dotyczący realizacji dopłat realizowanych przez ARiMR za 2023 oraz jakie płatności będą w 2024 roku i wytyczne dotyczące suszy za 2023 rok.

Pan Dyrektor ARiMR szczegółowo omówił dopłaty jakie będą realizowane w 2024 roku również te dotyczące ekoschematów. Płatność powierzchniowa jest już realizowana natomiast zwierzęca będzie realizowana od 12 kwietnia. Jest przygotowany projekt rozporządzenia dotyczący naboru wniosków na dopłaty do tony zbóż. Do końca czerwca będzie koniec realizacji kampanii wniosków do dopłat do zbóż.

Pan Wojciech Malec zadał pytanie dotyczące zmiany klasyfikacji gruntów – komunikat podczas wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus po 5 latach zadeklarowany na działce TUZ – trawy na gruntach ornych automatycznie następuje zmiana klasyfikacji z gruntu ornego na TUZ.

Odpowiedzi udzielił Pan Kierownik BP ARiMR Złocieniec, że najlepiej po 4 latach przeorać i zrobić  inną mieszankę.

Obecny na sali Pan Starosta powiatu drawskiego podziękował za bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem rolniczym.

<<  powrót