<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 21 lipca w gospodarstwie agroturystycznym w Stajkowie odbyło się posiedzenie RP Białogard. Program przewidywał omówienie obecnej sytuacji w rolnictwie w tym skup zbóż. Zmiany w ubezpieczeniach w KRUS oraz szkolenie z zakresu zwalczania chorób zakaźnych w powiecie białogardzkim oraz bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne kobiet na wsi. Przewodnicząca RP p. Anna Rydzkowska powitała zaproszonych uczestników i wprowadziła w temat sytuacji na rynku zbóż tj. aktualne ceny, zbiory itp. Przedstawiciel PZZ Stoisław p. Jacek Łukaszewicz – Dyrektor Działu Surowcowego udzielił informacji na temat cen zbóż – obowiązuje tzw. „cena dnia” która uzależniona jest min od cen na MATI. PZZ Stoisław i Elewar to wiodące podmioty które mają stabilizować ceny na rynku zbóż w kraju. Elewator w Stoisławiu jest przygotowany do bieżącej kampanii w 100%. Nieprawdziwa jest informacja o zapełnionych magazynach – to nie prawda. System pracy (zmianowość) będzie na podstawie bieżącej sytuacji. Jesteśmy przygotowani na trzy zmiany. Funkcjonuje „System kolejkowy” jak w poprzednich sezonach. Stosujemy specjalne umowy dla owsa ekologicznego do produkcji płatków górskich bio, ale również żyto będzie następne (owies ozimy). Już mieliśmy okazję współpracować z rolnikiem jako poletka doświadczalne (Tomasz Okupski) na 18 ha. Doświadczenie mające dużą szansę wejścia na rynek na naszym terenie ze względu na nową technologię. Ceny na dziś przy spełnionych parametrach to:  Pszenica kon. – 1550zł, paszowe – 1350zł, żyto – 1250zł, paszowe – 1050zł, rzepak – 3000zł.

Propozycja przechowywania zbóż, możliwość odkupienia tego zboża. Wszelkie informacje dostępne w PZZ dla producentów w ilości jednorazowej min 50 ton.

Następnie p. Jan Górski Dyrektor KRUS – omówił zmiany w ustawie obowiązujące od 15 czerwca min. przejścia na emerytury pozostawiając gospodarstwo. Nie ma jeszcze interpretacji prawnej co do przejścia na emeryturę mając np. dzierżawę z KOWR czy innych działań np. PRŚ, Modernizacja.

KRUS dysponuje dobrymi Ośrodkami rehabilitacyjnymi ale są problemy z naborem – jest niepokój bo mało rolników korzysta z rehabilitacji. Nowością będzie również uruchomione od stycznia turnusy dla seniorów i opiekunów osób niepełnosprawnych.

– p. Anna Rydzkowska omówiła temat szkód łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich do dnia dzisiejszego nie ma podpisanej umowy dzierżawy przez KŁ TROP – procedura wyłonienia kolejnego dzierżawcy potrwa do 12 sierpnia br.

Wniosek: obecnie są dwa główne kierunki rehabilitacji (układ krążenia i ruchu). Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19 ale w dalszym ciągu brakuje działań dotyczących rehabilitacji osób tzw. „onkologicznych” (mastektomia itp.) – należy wnioskować do KRIR, MRiRW o wprowadzenie takiej formy rehabilitacji.

Rozmawiano również o bieżącej sytuacji w rolnictwie nie tylko w powiecie białogardzkim ale również w kraju.

<<  powrót