<<  powrót
logo-zir-wpisy

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatowej Pani Anna Rydzkowska witając zebranych, po czym przedstawiła tematy spotkania.

  1. Zasady wapnowania oraz ekoschematy – nowe płatności w ramach płatności bezpośrednich w latach 2023-2027.
  2. Ogólne zagadnienia dotyczące KOWR oraz sposób restrukturyzacji PAKK Borzysław.
  3. Sprawy bieżące.

Zasady wapnowania oraz składanie wniosków i dofinansowanie do wapnowania przedstawił  pan Adrian Ulański pracownik Stacji  Ochrony Roślin.

Następnie szkolenie w zakresie planu strategicznego WPR przedstawiła pani Emilia Romańska, pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Omówiła szczegółowo nowe zasady płatności bezpośrednich oraz ekoschematy i dobrostan zwierząt, które to będą podstawą do płatności. Drugim wiodącym tematem była restrukturyzacja gruntów rolnych po PAKK Borzysław, którą przedstawili Dyrektor KOWR OT Koszalin pan Piotr Dziadul oraz kierownik Wydziału KURiGZ pan Piotr Chmielowicz. Powierzchnia do podziału to 756 ha. Zależy nam na tym, aby trafiły do gospodarstw rolnych. Do budynku będzie przydzielony areał gruntu i będziemy chcieli to rozdysponować na sprzedaż dla rolników. Rolnicy zaproponowali rozdysponowanie działek od  20-25 ha, takie działki są najbardziej uzasadnione.

Rolnicy wnioskowali, aby te grunty zostały rozdysponowane dla rolników z gminy Tychowo. Dyrektor KOWR poinformował, że należy taki wniosek złożyć do Rady Społecznej przy KOWR, grunty będą przygotowane dopiero po zdaniu przez PAKK Borzysław.

<<  powrót